داربست فلزی یکتا 09123506429

تیرافقی یا دستک داربست چیست؟

تیرافقی یا دستک داربست چیست؟

تیرافقی یا دستک داربست چیست؟

تیرافقی یا دستک داربست چیست؟Reviewed by داربست فلزی یکتا on Jan 13Rating: 5.0تیرافقی یا دستک داربست چیست؟ تیرهای افقی داخل دیواری یا دستکها ، بخشی از داربست هستند که جایگاه های کار بر روی آنها قرار می گیرند

تیر های افقی یا دستک ها :

تیرهای افقی داخل دیواری یا دستکها ، بخشی از داربست هستند که جایگاه های کار بر روی آنها قرار می گیرند .در داربستهایی که به وسیله دو ردیف پایه حمایت می شوند ، هر دو سر تیرهاییکه جایگاه بر روی آن قرار دارد ، بر روی تیرهای افقی داربست قرار می گیرند که در این صورت دستک نامیده می شود.

مقررات کلی :

1.       در داربست های فلزی لوله ای دستکها باید کنار هر پایه عمودی قرار بگیرند.

2.       فاصله بین هر یک از دستکها در داربستهای فلزی لوله ای نباید از 5/1 متر تجاوز نماید.

3.    فاصله دستکها برای کارهای سنگین در داربستهای فلزی لوله ای نباید از 90 سانتیمتر و برای کارهای نیمه سنگین از 15/1 مترتجاوز کند.

4.       داربستهای  فلزی با یک ردیف پایه بایستی بطور مطمئن به دیوار ساختمان و یا وسیله مورد کار مهار شوند.

5.    پاخورهای جایگاه کار بایستی به طور مطمئن به پایه های ثابت متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند.

6.    نرده های حفاظتی دو طرف جایگاه باید به وسیله اتصالات مناسب به پایه متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *