داربست های معلق

داربست های معلق

ایمنی کار با داربست های معلق Suspended scaffold

 1. قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را برای کار آماده نمایید
 2.  حتما از افراد ماهر و با صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .
 3.  از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .
 4. کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.
 5. تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .
 6.  از تجمع بار و وسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .
 7.  استفاده از سیستم PFAS) Personal Fall Arrest System) برای جلوگیری از خطر سقوط افراد الزامیست .
 8.  مطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده و به سیم ارت مجهز باشند.
 9.  از قرار دادن مواد آتش گیر و قابل اشتعال مانند بنزین روی داربست معلق خودداری کنید .
 10.  برای افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پایه ،جعبه و…نایستید .
 11.  وزنه های تعادلی داربست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .
 12.  کابلها وسیم های مهاری داربست معلق را به جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنیدید واز بستن به دور دودکش و… جدا خودداری کنید .
 13.  ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه قبل کار بازدید کنید.
 14.  سیستم PFAS باید به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق.

حرکت دادن داربست Moving scaffold

1. هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

2. از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

3. سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم وعاری از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .

4. جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

5. از قسمت پایین داربست هل دهید

فونداسیون داربست

1. زمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد

2. از BASE&SOLE PLATE برای زیر استاندارد ها استفاده شود.

3. موقعی که از sole plate برای زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از استانداردها باید حدقل 1000 سانتیمتر مربع با حداقل قطر 220 میلیمتر باشد واگرا ز الوار به منظور sole plate استفاده میشود نباید قطر آن از 35 میلیمتر کمتر باشد .

4. در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از 1700 سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate های خاص این منطقه به 3400 سانتی متر مربع میرسد

ظرفیت عملی داربست

 • داربست ها و اجزای آن باید قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر بار اعمال شده را بدون عیب و نقص تحمل کنند. ( بار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن تجهیزات و مصالح است).
 • هر یک از طناب های معلق باید قادر به حمایت 6 برابر ظرفیت عملی داربست بدون نقص و عیب باشد.
 • الوارهای حامل باید حداقل تحمل 1500 پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند.
 • اتصالات و وزن های تعادل مورد استفاده برا ی توازن و بالانس داربست های معلق قابل تنظیم باید تحمل چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد.

سکوهای داربست Scaffold Platform

 • هر یک از سکوهای سطوح کار باید بطور کامل تحته گذاری و پوشیده شود.
 • هر یک از بخش های سطح کار یا سگو نظیر تخته باید طوری نصب شود که فضای تخته های مجاور و کنار هم از یک اینچ یا 54/2 سانتی متر بیشتر نباشد.
 • حداقل پهنای سطوح کار یا جایگاه کار نباید از 12 اینچ یا 30 سانتی متر بیشتر باشد.
 • لبه جلوی تمام سکوها یا جایگاه های کار نباید از 14 اینچ یا 36 سانتی متر از جلوی جبهه کار بیشتر باشد.
 • انتهای جایگاه کار باید از روی دستک به اندازه 6 اینچ یا 15 سانتی متر گذشته باشد.
 • سکوهای چوبی نباید با مواد رنگی یا جلا دهنده پوشش داده شوند زیرا ممکن است نواقصات و ترک خوردگی های چوب دیده نشود. لبه های الوار چوبی می تواند برای شناسایی و نشانه گذاری علامت گذاری شود.
 • فضای خالی بالای سر باید در نظر گرفته شود. حداقل فاصله بین دو سکو 180 سانتی متر باشد.
 • جایگاه داربست باید حداقل یک متر پایین تر از منتهی الیه تیرهای عمودی باشد.
 • در هیچ مواردی ضخامت الوار از 5 سانتی متر کمتر نباش و ضخامت های مساوی داشته باشند.
 • عرض آنها مساوی .و حداقل 25 سانتی متر باشد.
 • الوارها نباید روی هم قرار بگیرند چون خطر برخورد پای کارگران به لبه الوار و افتادن آنها وجود دارد و همچنین جابجایی چرخ های دستی با مشکل مواجهه می شود.
 • الوارها یاید حداقل روی سه تکیه گاه یا دستک عبور کرده باشد.
اجزای داربست

اجزای داربست

اجزای داربست و توضیحاتی در مورد آنها، این اجزا، صفحاتی از چوب یا فلز هستن که داربست را روی آنها قرار میدهند.

اجزای داربست:

1-صفحه زیر ستون: یک پایه فلزی می باشد که برای توزیع بار زیر لوله های استاندارد بین خاک و لوله استاندارد به کار می رود.

2-لوله های مهاری یا بریس: این لوله ها به صورت ضربدری برای افزایش مقاومت داربست و برای اینکه ساختمان داربست را محکم نگه دارند  به داربست بسته می شوند .

3-تخته ضخیم یا الوار:این تخته ها از اجزای مهم داربست هستند.

4-نگهدارنده قرنیز: یک گیره نگهدارنده برای نگه داشتن قرنیز استفاده می شود.

5-فاصله بین دو ستون: در طول و روبه روی داربست دو پایه استاندارد در مجاورت هم هستند که فاصله بین این دو پایه را فاصله بین دو ستون گویند.

6-باتلر: یک لوله است که با بریس ها محکم شده است و برای تقویت داربست در جلوی آن به کار رفته است.

7-تخته: این چوب بر خلاف اینکه که باید در مقابل آتش مقاوم باشد یک چوب نرم است برای دسترسی به سکوهای کاری و… مورد استفاده قرار می گیرد.

8-چرخ: برای حرکت داربست از یک چرخ گردان با ابزار قفل کن استفاده می شود که به پایه استاندارد بسته می شود.

9-از دیگر اجزای داربست، اتصال دهنده می باشد که بستی است برای وصل کردن و بستن دولوله به یکدیگر در داربست به کار می رود و دارای دو نوع حامل بر و غیر حامل بار می باشد.

10-جان پناه: نام لوله ایست که از داخل داربست و برای اینکه از سقوط کارگران جلوگیری شود از داخل داربست بسته می شود.

11-تسمه آهنی: یک تسمه ی فلزی است که جزء اجزای داربست است برای جلوگیری از جدا شدن و شکافته شدن تخته ها به سر تخته داربست بسته می شود.

12-تیر افقی: لوله افقی توسط  بست های حامل به لوله استاندارد بسته می شود و از خم شدن لوله استاندارد جلوگیری می کند.

اجزای داربست

اجزای داربست

داربست ها همانند هر تجهیزات ساختمانی، انواع مختلفی داشته و هر کدام نیز کاربری مخصوص خود را دارا می باشند. در حقیقت داربست ها از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که پیش از برپاسازی آن ها، بایستی با این اجرا آشنایی کامل داشت. در ادامه به معرفی اجزای داربست ها خواهیم پرداخت:

۱- ستون داربست

ستون داربست عبارت است از لوله قائمی که تکیه گاه عمودی داربست را تشکیل می دهد. این لوله در واقع منتقل کننده بار داربست به زمین بوده و می بایست آن را به صورت قائم یا کمی متمایل به ساختمان نصب نمود. معمولا طول این لوله حدود ۶ متر بوده و به منظور اضافه کردن طول آنها از بست های برشی استفاده می کنند.

۲- لوله های سرتاسری افقی

لوله های افقی، داربست را به صورت طولی مهار می کنند. به همین جهت این لوله ها به عنوان ایجادکننده تکیه گاهی به صورت لوله های زیرتخته ای و دستگاه های افقی داربست عمل می نمایند. همان گونه که از نام این لوله پیداست، این لوله ها می بایست عمود بر ستون داربست نصب نمود.

۳- لوله های زیرتخته ای

لوله های افقی، لوله هایی هستند که در میان لوله های افقی سراسری و دیوار ساختمان نصب می گدند. این لوله ها به عنوان تکیه گاه تخته های سکو عمل می نمایند.

۴- شمع مایل

شمع مایل لوله ای است که بر روی زمین و یا ساختمان مجاور قرار می گیرد.

۵- لوله های مهار

این لوله ها، در حقیقت لوله هایی هستند که به صورت قطری در داربست نصب شده و از حرکت داربست جلوگیری می کنند.

۶- قید دیواره درگاهی

قید دیواره درگاهی، لوله ای است که در میان دو سطح یکپارچه همانند لغازهای درگاهی با دیواره های پنجره گوه کوبی می شود. در نتیجه داربست به ساختمان مهار خواهد شد.

۷- قید

قید داربست، در حقیقت همان لوله ای است که داربست را به قید دیواره درگاهی با یک مهار محکم دیگر متصل می نماید.

۸- دستک های افقی داربست (لوله های عرضی)

لوله ای که در داربست در میان دو لوله افقی سرتاسری نصب می گردد را به نام دستک های افقی داربست می شناسند. 

۹- میله شکاف دار اتصال

میله شکاف دار اتصال به منظور اتصال دو لوله به یکدیگر استفاده می شود. با این حال این نوع اتصال داخلی بوده و نسبت به بست بوشی استفاده وسیع تری دارد

۱۰- پایه مهار

پایه مهار وسیله ای است که به منظور محکم نمودن قید دیوار درگاهی در میان دو لغاز مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۱- اتصالات جهت پل زیر سقف و غیره

اتصالی که به بخش انتهایی یا همان بالایی لوله های عمودی داربست نصب می گردد، وظیفه محم کردن داربست به پل های زیر سقف را دارد.

۱۲- بست پله ای داربست و صفحه پله

به جهت ایجاد پله داربست، ایجاد پلکان و هم چنین پاگرد در بدنه داربست و در نهایت کاهش خطر حوادث و دسترسی آسان تر، در کل ارتفاع پله ها را نصب می نمایند.

۱۳- پل

پل عبارت است از لوله ای افقی که بر روی لوله های زیر تخته ای محل یک پنجره تکیه دارد. پل ها خود تکیه گاه لوله های زیرتخته ای میانی را فراهم می سازند.

۱۴- بست راست گوشه

بست راست گوشه یا قائمه، نوعی از بست بود که ستون یک داربست را به لوله افقی سرتاسری داربست متصل می نماید. 

۱۵- بست لوله زیر تخته ای

این نوع بست ها، اتصالی غیر باربر بوده که به جهت متصل ساختن لوله زیرتخته ای یا دستک افقی داربست به لوله افقی سرتاسری استفاده می گردند.

۱۶- بست گردان

بستی است که دو لوله را تحت زاویه مورد نظر به هم وصل می کند. از این بست برای اتصال یک مهار به ستون یا لوله افقی سرتاسری داربست استفاده می شود. 

۱۷- بست بوشی

این نوع بست، اتصال دهنده ای است که سر لوله ها و در داخل آن ها قرار می گیرد. در نتیجه دو لوله سر به سر به یکدیگر متصل می شوند

۱۸- بست خاردار

از بست خاردار به منظور اتصال دادن لوله های دو تکه استفاده می گردد.

۱۹- مهار انتهایی

مهارهای انتهایی بست هایی هستند که به بخش انتهایی لوله ها بسته شده

۲۰- صفحه زیرستون

صفحه زیرستون همان گونه که از نام آن پیدا است، صفحه ای است که در زیر ستون قرار گرفته و سطح اتکای آن حداقل ۰٫۲۲۵ متر مربع می باشد. علاوه بر این صفحه، صفحات دیگری نیز با پایه قابل تنظیم وجود دارند

۲۱- پایه قابل تنظیم

پایه قابل تنظیم، به جداره داخلی پایین داربست اتصال یافته و به وسیله آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می گردد. 

۲۲- توپی های پلاستیکی

توپی های پلاستیکی، قطعاتی پلاستیکی هستند که شکل قارچی داشته و در انتهای لوله های داربست قرار داده می شوند. این امر سبب می شود که افرادی که با سر لوله ها برخورد می کنند محافظت گردند.

داربست فلزی برای برج ها و پروژه های بزرگ

داربست فلزی برای برج ها و پروژه های بزرگ

مهمترین استفاده های تجاری از خدمات اجاره داربست:

استفاده از داربست ها در اوایل قرن بیست ویکم زمانی بود که مصریان باستانی و چینی ها از این سازه های موقت برای احداث ساختمان های بلند استفاده می کردند. روند رو به رشد آن در حال حاضر ادامه دارد و در هر دو تجاری و صنعتی استفاده می شود . برای سابق، خدمات اجاره داربست معمولا در موارد زیر استفاده می شود:

ساخت و ساز

در مقیاس کوچک یا بزرگ، پروژه های ساختمانی به طور معمول نیاز به استفاده از داربست ها دارند که کارگران را قادر می سازد تا کار خود را با خیال راحت بر روی سازه های بزرگ انجام دهند. با توجه به گزارشات اداره ایمنی و بهداشت شغلی، حدود ۲٫۳ میلیون و یا ۶۵ درصد از کارگران صنعت ساخت و ساز کار خود را بر روی داربست انجام می دهند. انواع بسیاری از داربست های مورد استفاده در ساخت و ساز وجود دارد. برخی از نمونه های رایج عبارتند از: داربست پشتیبانی شده، که شامل یک پایه محکم ساخته شده از قطب ها، براکت ها و قاب ها برای پشتیبانی از سازه های کاری است. داربست های معلق، جایی که داربست ها از پشت بام به دلیل غیر عملی بودن استفاده از داربست های پشتیبانی شده به حالت تعلیق درآمده است؛ و نورد داربست، جایی که چرخ ها در پایه داربست نصب می شوند تا داربست را به حرکت در آورند.

تعمیرات و تعمیرات

ساختمان ها به ندرت از بین می روند و یا تخریب می شوند، مگر اینکه از عمر آنها فراتر رفته باشد. به همین دلیل تعمیرات و بازسازی ها به طور منظم برای حفظ تمامیت ساختاری و ایمنی ساختمان ها انجام می شود. وقتی که به سازه های تاریخی نگاه میکنید، تعمیرات و بازسازی آنها برای حفظ فرهنگ و هویتی مهم است. در بعضی موارد، ساختمان های معروف و مناظر باید بازسازی شوند، که در آن مورد نیز داربست مورد نیاز است. در چنین مواردی، داربست های سفارشی ممکن است برای پاسخگویی به چالش های منحصر به فرد کار بر روی ساختار استفاده شوند. به عنوان مثال، داربست ها نباید روی سطح مجسمه هایی مانند Memorial لینکلن، گنجینه ای ارزشمند و بی ارزش بمانند. مهندسان معمولا به طرح های مخصوص داربست روی می آورند.

رویدادها

داربست نیز به طور گسترده ای برای رویدادهای صنعتی و سرگرمی استفاده می شود. از مراحل آماده سازی کنسرت و رویدادهای زنده، به چراغ ها و سیستم های صوتی، داربست برای برنامه های مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال، در صورتی که تعداد زیادی از مردم انتظار داشته باشند در یک کنسرت بزرگ، به طور موقت در یک ورزشگاه یا در فضای باز قرار گیرد. از آنجا که محصولات داربست در طراحی و استفاده مدولار هستند، می توان آنها را در زیر، و تقریبا هر نوع مشخصات پروژه ساخت . با این حال، فقط متخصصان آموزش دیده باید ساخت و تخریب داربست را برای رعایت مقررات ایمنی نظارت کنند.

در حالی که شرکت های بسیاری وجود دارند که خدمات اجاره داربست را ارائه می دهند، عموم مردم توصیه می شود تنها با شرکتهایی که رکورد موفقیت و ایمنی ثابت دارند، کار کنند. براساس گزارش OSHA و داده های دفتر آمار کارگری، حدود ۴۵۰۰ مورد صدمه و بیش از ۶۰ مرگ و میر سالانه مربوط به کارهای داربست وجود دارد. اگر استانداردهای OSHA به شدت رعایت شود، ممکن است این حوادث بسیار کمتر شود.

هزینه نصب داربست در تهران و شهرستان ها

هزینه نصب داربست در تهران و شهرستان ها

نصب داربست به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله این عوامل همانطور که در بالا گفته شد، نوع داربست می باشد. از عوامل دیگر که بر هزینه نصب تاثیرگذار است عبارتند از:

 • ارتفاع و ابعاد داربست
 • محل نصب داربست
 • حجم داربست
 • امکان دسترسی به لوازم (جنس کشی)
 • تغییر فاصله های عرفی و استاندارد
 • مهاری خور داربست
 • و…

هزینه نصب داربست به شرایط هر کار که بعد از بازدید از محل مشخص می شود، بستگی دارد. شما برای برآورد هزینه نهایی می توانید شرایط کارتان را با پارامترهایی که عنوان شد، مقایسه کنید و قیمت نهایی را برآورد کنید.

خدمات نصب داربست تهران

خدماتی که توسط افراد متخصص در زمینه نصب داربست ارائه می شود عبارتند از:

 • نصب داربست فلزی، داربست پایه دار، داربست چوبی و…
 • نصب داربست ارزان سراسر تهران
 • داربست تابلو، فلکس و بنر
 • فروش داربست و میله داربست
 • اجاره داربست فلزی غرب تهران
 • داربست نما
 • و…

در صورتیکه نیاز به خدمات داربست داشتید، می توانید با افراد فنی کار تماس بگیرید و بعد از مشاوره های صورت گرفته، سفارش خود را ثبت کنید.

اجاره و نصب داربت فلزی در مشهد

اجاره و نصب داربت فلزی در مشهد

نصب داربست در همه مناطق شهر مشهد

شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

اجراي داربست در همه ي محله هاي زير

آبکوه ، آزادشهر ، احمدآباد ، ارگ ، اکبرآباد سیدی ، التیمور ، امیرآباد ، امین‌آباد ، باقرآباد ، بالاخیابان ، بحرآباد ، پایین‌خیابان ، پنج‌تن ، تلگرد ، جانبازان ، جاهدشهر ، جوفروش ، چائیش ، چهارباغ ، خدربیگ ، خوش ، خیرآباد ، دریادل ، رده ، رضائیه ، رضاشهر ، زیباشهر ، سامانیه ، سجادشهر ، سراب ، سرشور ، سعدآباد ، سمرقند ، ششصد دستگاه ، شقا ، شقایق ، شهرچاپ ، ضد ، عباس‌آباد ، عسگریه ، عیدگاه ، عیش‌آباد ، فتح‌آباد ، قائم ، قاسم‌آباد ، قلعه آبکوه ، قلعه صحرایی ، کاریزک ، کرمانی‌ها ، کلاته ملاعلی ، کنارکال ، کوهسنگی ، گل ختمی ، گلشور ، گلشهر ، محمدآباد ، محمودآباد ، ملک‌آباد ، مهدی‌آباد ، مهرآباد ، میل کاریز ، نادرشهر ، نخودک ، نوده ، نوغان ، وکیل‌آباد ، هاشمیه

انواع داربست
خرید و فروش داربست فلزی دست دوم

خرید و فروش داربست فلزی دست دوم

لوله های داربست دست دوم در اندازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. لوله در امر کفراژ بندی سقف ها،تیرها و دال های بتنی و همچنین جهت اجرای نمای ساختمان ها و جاهای مرتفع مورد استفاده قرار می گیرند، در سیستم های قالب بندی سنتی برای کفراژ بندی زیر سقف ها هم از لوله داربست استفاده می کردند که امروز داربست های مثلثی و داربست های چکشی جایگزین آن شده که سرعت و ایمنی کار را بالا برده اند. مهمترین مورد استفاده از لوله داربستی در امر قالب بندی در کف سازی تیرهای اصلی و فرعی جهت قالب بندی مورد استفاده قرار می گیرند (که بنا به حجم فشار و سنگینی بعضا از پروفیل نیز استفاده می کنند) و همچنین به عنوان پشت بند دیوارهای حائل (پشت بند افقی و هم عمودی) بکار گرفته می شوند.لوله های داربستی دست دوم در صورت سلامت فرقی با لوله های نو ندارند و از نظر مالی بسیار بصرفه هستند.

چرا باید از داربست های جدید و نوین استفاده کرد؟

چرا باید از داربست های جدید و نوین استفاده کرد؟

تصمیم گیری در مورد اینکه آیا باید از داربست های جدید استفاده کرد کمی سخت به نظر می رسد اما اگر شاید از ویژه گی های این نوع داربست ها اطلاع پیدا کنید نظر شما عوض خواهد شد .

همانطور که می دانید داربست ها در ایران بسیار شکل سنتی دارد و علاوه بر مشکلاتی به وجود می آورد خطراتی را نیز به همراه دارد برخی از این مشکلات نبود سکوی کار است که کارگر بتواند بروی آن براحتی کار کند یا اینکه تخته هایی که روی این داربست ها هستند معلق بروی آن قرار دارند و هر زمان ممکن است سقوط کنند و حادثه ای به وجود بیاورند اینها بخش کوچکی از این داربست ها هستند که شاید خیلی ها با این مشکلات برخورد کرده باشند.

داربست های جدید انواع مختلفی دارند و حتی جنس آنها با هم متفاوت است مثلا برای راهکار چهارپایه سبک بودن خیلی مهم است در عین حال امنیت کارگر که بتواند بدون ترسی برای آن فعالیت کند برای همین معمولا از چهارپایه های آلومینیومی استفاده می شود که هم سبک هستند و امنیت خوبی دارند و از طرفی پرکاربرد هستند .نوع فلزی این نوع چهارپایه ها نیز وجود دارد که تمام ویژه های آلومینیومی را دارا می باشد ولی قیمت پایین ترین دارد.

داربست مدولار رینگ لاک

از محبوب ترین سیستم های داربست مدولار می توان به داربست های رینگ لاک اشاره کرد که هم در بخش ساخت و ساز کاربرد دارد و هم در بخش صنعت که بسیار پر اهمیت است .ویژه گی این نوع داربست ها به ارتباطات سریع بین آنها ، آسان بودن نصب و کاربرد چند منظوره آنها می توان اشاره کرد و قطعات آن شامل لوح های مدولار، قطرها، استانداردها، عرشه های فولادی، پله ها، نردبان ها و غیره ساخته شده از لوله فولادی کششی و شیب گالوانیزه گرم است.

سیستم های فریم

این نوع داربست ها که معمولا در ژاپن یا آمریکا یافت می شود شامل قاب هایی می باشد که یکی از ویژه گی آنها حمل سریع و کم جا بودن آنهاست.

به طور کلی اگر به دنبال ارتقاء کسب و کار خود هستید یا اگر میخواهید به پروژه های خارج  از ایران فکر کنید و پا به فراتر از مرز ها بگذارید باید به دنبال استانداردهای لازم باشید و از سیستم های نوین و جدید استفاده کنید این کار سبب می شود تا شما علاوه ارتقاء کسب و کار خود از بروز حوادث بسیاری جلوگیری کنید و علاوه برآن سرعت و دقت کار خود را بالا ببرید

اجزای داربست فلزی

اجزای داربست فلزی

1: لوله های فلزی  فولادی

بدون درز: قطر 48 مخصوص داربست بندی شاخه های 6 متری و حدود وزن لوله داربست 6 متری از 16 تا 17 کیلوگرم – که باید تمیز – صاف – بدون انحنا باشند.

2: بست ها و گیره های فلزی و چدنی

– ست های 4 پیچ بهترین گزینه برای نصب داربست فزی می باشند و نوع اتصال لوه به لوله در داربست بندی به صورت 90 درجه می باشد قابلیت تحمل فشار 1200 کیلوگرم در داربست بندی

پست گردون: مانند بست های 4 اینچ ولی به اتصال در داربست بندی به صورت بیشتر یا کمتر از 90 درجه قابل تغییرات قابلیت تحمل فشار 1000 کیلو در عملیات داربست بندی.

بست هاچهارپیچ: معمولا در جایی که جهت های داربست فشار بیشتری باید تحمل کنند را در زیر بست های داربست فلزی بود

– بست های تک پیچ یا قائم: در مواقعی که از داربست بعنوان کفراژ و یا قیمه استفاده می شود و در داربست ساختمانی و صنعتی معمولا جایی ندارد.

3: مغزی پایین pin: در صورتی که ارتفاع داربست بیش از 6 نفر باشد به منظور استقامت بیشتر این مغزی ها داخل لوله داربست نصب می شود.

کفشک: معمولا درجاهایی که زیر پایه های داربست شنی یا ایزوگام و یا خاک باشد می توان در زیر پایه های داربست فلزی نصب گردد.

– چرخ داربست: معمولا درجاهایی که کف آن صاف و هموار باشد می توان به منظور ما نور بهتر و کاهش هزینه از داربست با چرخ و یا چهارپایه چرخ دار استفاده شود.

– تخته مناسب کار روی داربست: معمولا دارای ابعاد طول 4 متر عرض 25 ضخامت 5 سانت می باشد که باید عاری از ترک و امواج باشد.

– آچاردو سر رینگی 21-22 دارای طول 28 سانت و حداکثر تحمل 600 کیلوگرم توسط بازوی کارگر داربست بند.

– کمربند – ایمنی – کفش – دستکش – خصوص داربست بندی بهترین کمربند، کمربند شرقی شک دار میباشد.

کفش های مخصوص داربست نیز باید دارای کفی نرم و قابل انعطاف باشد.

– شبکه های حفاظتی توری شکل: معمولا در داربست های سنگین و سبک استفاده می شود و جنسشان از نایلون – پلی استر میباشد و نصب این حفاظ ها برای حفظ ایمنی در داربست های ساختمانی – صنعتی نصب میشود و مانع سقوط اجسام از روی داربست به روی معابر میشود.

آماده کردن مکان برای نصب داربست

آماده کردن مکان برای نصب داربست

دستورالعمل آماده کردن مکان برای نصب داربست

1 – تثبیت موقعیت ماشین های متحرک مانند حذف عوامل آلاینده مثل روغن ها

استفاده از وسایل و لوازم ایمنی انفرادی

استفاده از نوارهای هشدار دهنده در موقع نصب داربست فلزی دستورالعمل اجرای داربست:

– باز کردن داربست باید از بالاترین نقطه صورت گیرد منظور جایی است که عملیات داربست بندی پایان یافته است.

– پرتاب نکردن اجزای داربست

– استفاده از کمربند ایمنی مخصوص داربست بندی

– رعایت فاصله از برق فشار قوی و کامل نما

دستورالعمل ایمنی در داربست

– قبل از نصب و اجرای داربست باید جوانب کار مورد مطالعه قرار گیرد

– امن کردن محیط کار از قبیل قطع جریان – توقف ماشین آلات

انتخاب انبار و لوازم مناسب در داربست بندی

حمل لوازم داربست توسط ماشین مخصوص

–    نصب تابلوهای مخصوص داربست و عملیات داربست فلزی

–    بررسی زمین و مکانی که پایه های داربست روی آن نصب می شود.

–    در صورتی که از تخت استفاده میکنیم آنها را باید با بست با لوله های داربست محکم کنیم

–    نصب لوله های ضربدری روی داربست به صورت بادبند

انبار نکردن لوله – بست و لوازم داربست روی سقف و سطح