داربست فلزی یکتا 09123506429

کفراژ داربست

آشنایی با انواع کفراژ داربستی

آشنایی با انواع کفراژ داربستی

کفراژ یکی از مهم ترین قسمت های یک داربست محسوب می شود که در اصل لغت آن را از کلمه coverage گرفته است که معنای این اصطلاح پوشش سطحی است. بیشتر افرادی که مسئول نصب داربست هستند به هر شکل از نصب حجمی داربست که بیشتر از 4 پایه را دارا باشد کفراژ می گویند.