داربست فلزی یکتا 09123506429

آشنایی با اجزای لوله داربست

آشنایی با اجزای لوله داربست

آشنایی با اجزای لوله داربست

اجزای لوله ی داربست:

–    ستون داربست: لوله قائمی که بار را به زمین منتقل می کند. نقش تکیه گاه دارد. طول لوله های داربست 6 متر است. برای افزایش این مقدار از بست های برشی استفاده می شود. 

–    لوله های افقی: لوله های افقی وظیفه مهار لوله های داربست را در طول دارند و به عنوان تکیه گاه لوله های زیر تخته های استفاده می شوند که حالت عمود بر ساختار داربست هستند.

–    لوله های زیر تخته ای: لوله هایی هستند که در میان لوله های افقی سراسری و دیوار ساختمان نصب می گردند. این لول ها به عنوان تکیه گاه تخته های سکو عمل می کنند.

–    شمع مایل: لوله ای است که بر روی زمین و یا ساختمان مجاور قرار می گیرد.

–    لوله های مهار: لوله هایی که در قطر داربست نصب می شوند تا از حرکت آن جلوگیری کند.

–    قید: لوله ای است که داربست را به قید دیواره درگاهی یا یک مهار محکم دیگر متصل می کند.

–    قید دیوار درگاهی: مهار داربست با ساختمان را انجام می دهد و بین دو سطح یکپارچه مانند لغازهای درگاهی با دیواره های پنجره گوه کوبی قرار می گیرد.

–    دیسک های افقی داربست: لوله ای که دو لوله افقی سرتاسری را به یکدیگر وصل می کند.

–    میله شکاف دار اتصال: لوله ای است که برای افزایش طول داربست مورد استفاده قرار می گیرد. اتصال آن داخلی است.

–    پایه مهار: وسیله ای است که به منظور محکم نمودن قید دیوار درگاهی در میان لغاز مورد استفاده قرار می گیرد.

–    اتصالات پل زیر سقف: اتصالاتی است که برای محکم کردن لوله داربست به پل های زیر سقف استفاده می شود.

–    بست پله ای داربست و صفحه پله: پله داربست به منظور دسترسی بهتر به ارتفاعات است که بوسیله ی آن پلکان، پاگرد در بدنه داربست ایجاد می کنند.

–    پل: پل عبارت است از لوله ای افقی که بر روی لوله های زیر تخته ای محل یک پنجره تکیه دارد. پل ها خود تکیه گاه لوله های زیر تخته ای میانی را فراهم می سازند.

–    بست راست گوشه: نقش اتصال ستون داربست را به لوله های افقی دارد.

–    بست لوله زیر تخته ای: اتصالی غیر بابر است که به دلیل متصل ساختن لوله زیر تخته ای یا دستک افقی داربست به لوله افقی سرتاسری استفاده می شوند.

–    بست گردان: اتصال دو لوله ای که با زاویه نسبت به هم قرار می گیرند انجام می دهد. همچنین اتصال مهار به ستون لوله افقی را بر عهده دارد.

–    بست برشی: اتصال دهنده ای است که سر لوله ها در داخل آنها قرار می گیرد. در نتیجه دو لوله سربه سر به یکدیگر متصل می شوند.

–    بست خاردار: اتصال دهنده ی لوله های دو تکه است.

–    مهار انتهایی: بست هایی در انتهای داربست هستند.

–    صفحه زیر ستون: صفحه ای است که در زیر ستون قرار گرفته و سطح اتکای آن حداقل 0.255 متر مربع است. علاوه بر این صفحه، صفحات دیگری نیز با پایه قابل تنظیم وجود دارند.

–    پایه ی قابل تنظیم: پایه قابل تنظیم، به جداره داخلی پایین داربست اتصال یافته و به وسیله ی آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می شود.

–    توپی های پلاستیکی: جهت محافظت افراد از لبه های تیز لوله در انتهای داربست استفاده می شود. 

–    کفشک پایه: جنس آن چوبی است و در زیر کفشک های فلزی داربست در سطوح ناهموار قرار داده می شود.

–    کفشک چوبی: جنس آن از فلز است و در قسمت انتهایی لوله داربست بر روی کفشک پایه قرار می گیرد.

–    تخت داربست: این محصول در دو نوع فلزی و چوبی موجود است. و در دو اندازه 4 و 6 متری تولید می شود.

–    کاور (روپوش): این محصول پوشش قسمت بیرونی اتصال دو سر لوله های داربست را بر عهده دارد.

–    نردبان: نردبان آلومینیومی برای دسترسی به طبقات بالای داربست کارایی دارد.

–    جک داربست: برای ثابت کردن سکوی داربست به محلی ثابت استفاده می شود.

–    چرخ داربست متحرک: این چرخ ها در داربست های متحرک مورد استفاده قرار می گیرند.

–    سیم مخصوص داربست: از جنس گالوانیزه است و برای بستن تخته های داربست به لوله ی داربستی استفاده می شود.

–    بالابر: همان طور که از نامش پیداست برای بالا بردن تجهیزات داربست کاربرد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.