داربست فلزی یکتا 09123506429

آشنایی با روشهای پیاده کردن داربست فلزی

آشنایی با روشهای پیاده کردن داربست فلزی

آشنایی با روشهای پیاده کردن داربست فلزی

پیاده کردن داربست فلزی یا برچیدن داربست بعد از تمام شدن کار روی داربست صورت می گیرد. این کار باید در نهایت دقت و مهارت انجام پذیرد.

نکات مهم هنگام پیاده کردن داربست فلزی:


1.دسترسی بی خطر به محل کار و خروج از محل کار باید برای داربست ها فراهم شود.

2.داربستی که باید از بین برود باید در سطح زمین / منطقه عمومی محصور شود تا از ورود افراد به محل کار جلوگیری شود و اعلامیه های اخطار باید در مجاورت محل داربست توزیع و اطلاع رسانی شود.

3.اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه مواد و وسایل روی داربست سقوط نکند و یا پرتاپ نشود صورت گیرد. بطور صحیح و با ایمنی کامل مواد و وسایل را بلند کرده و از داربست به سطح زمین انتقال داده شود.

4.لوازم و تجهیزات داربست شامل لوله داربست، تخته داربست یا بشکه ، اتصالات فلزی جهت بستن داربست و غیره می باشد. تمام این لوازم و تجهیزات باید به سطح زمین انتقال داده شود و روی داربست باقی نمانند.

5.ابزار ها و مواد باقیمانده از کار روی داربست باید به پایین ترین نقطه در روی داربست انتقال یابد. سپس به وسیله آسانسور یا بالا بر کاملا مهار شده و یا توسط افراد ماهر به پایی منتقل شوند.

6.هر کارگر یا پیمانکار داربست درگیر در کار برچیدن داربست در ارتفاع باید از کمربند ایمنی استفاده کند که به لنگرگاه مناسب و کافی و اتصالات مناسب وصل شود.

7.از افرادی داربست بند نباید برای اهداف لنگرگاه استفاده شود. همچنین از شبکه های ایمنی برای محافظت در برابر سقوط داربست ها استفاده شود.

8.کلیه متخصصان حاضر در محل داربست باید با پیمانکار درگیر در کار برچیدن داربست در مورد اقدامات احتیاطی ایمنی لازم در مراحل مختلف کار ، هماهنگ و همکاری نزدیکی داشته باشد.

download 2019 12 25T001916.289

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.