داربست فلزی یکتا 09123506429

آماده کردن مکان برای نصب داربست فلزی

آماده کردن مکان برای نصب داربست فلزی

آماده کردن مکان برای نصب داربست فلزی

دستورالعمل آماده کردن مکان برای نصب داربست

– تثبت موقعیت ماشین های متحرک مانند حذف عوامل آلاینده مثل روغن ها

استفاده از وسایل و لوازم ایمنی انفرادی

استفاده از نوارهای هشدار دهنده در موقع نصب داربست فلزی دستورالعمل اجرای داربست:

 – باز کردن داربست باید از بالاترین نقطه صورت گیرد منظور جایی است که عملیات داربست بندی پایان یافته است.

– پرتاب نکردن اجزای داربست

– استفاده از کمربند ایمنی مخصوص داربست بندی

– رعایت فاصله از برق فشار قوی و کامل نما

دستورالعمل ایمنی در داربست

– قبل از نصب و اجرای داربست باید جوانب کار مورد مطالعه قرار گیرد

– امن کردن محیط کار از قبیل قطع جریان – توقف ماشین آلات

انتخاب انبار و لوازم مناسب در داربست بندی

حمل لوازم داربست توسط ماشین مخصوص

–         نصب تابلوهای مخصوص داربست و عملیات داربست فلزی

–         بررسی زمین و مکانی که پایه های داربست روی آن نصب می شود.

–         در صورتی که از تخت استفاده می کنیم آنها را باید با بست با لوله های داربست محکم کنیم

–         نصب لوله های ضربدری روی داربست به صورت بادبند

انبار نکردن لوله – بست و لوازم داربست روی سقف و سطح

download 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.