داربست فلزی یکتا 09123506429

آماده کردن مکان برای نصب داربست

آماده کردن مکان برای نصب داربست

آماده کردن مکان برای نصب داربست

دستورالعمل آماده کردن مکان برای نصب داربست

1 – تثبیت موقعیت ماشین های متحرک مانند حذف عوامل آلاینده مثل روغن ها

استفاده از وسایل و لوازم ایمنی انفرادی

استفاده از نوارهای هشدار دهنده در موقع نصب داربست فلزی دستورالعمل اجرای داربست:

– باز کردن داربست باید از بالاترین نقطه صورت گیرد منظور جایی است که عملیات داربست بندی پایان یافته است.

– پرتاب نکردن اجزای داربست

– استفاده از کمربند ایمنی مخصوص داربست بندی

– رعایت فاصله از برق فشار قوی و کامل نما

دستورالعمل ایمنی در داربست

– قبل از نصب و اجرای داربست باید جوانب کار مورد مطالعه قرار گیرد

– امن کردن محیط کار از قبیل قطع جریان – توقف ماشین آلات

انتخاب انبار و لوازم مناسب در داربست بندی

حمل لوازم داربست توسط ماشین مخصوص

–    نصب تابلوهای مخصوص داربست و عملیات داربست فلزی

–    بررسی زمین و مکانی که پایه های داربست روی آن نصب می شود.

–    در صورتی که از تخت استفاده میکنیم آنها را باید با بست با لوله های داربست محکم کنیم

–    نصب لوله های ضربدری روی داربست به صورت بادبند

انبار نکردن لوله – بست و لوازم داربست روی سقف و سطح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.