داربست فلزی یکتا 09123506429

اتصالات داربست فلزی

اتصالات داربست فلزی

اتصالات داربست فلزی

اتصالات داربست شامل انواع بست ها و پیچ ها و مغزها و… می باشد. جهت داربست بندی و مونتاژ کردن تجهیزات داربست بیاز به این اتصالات می باشد.

اتصالات داربست و متعلقات عبارتند از :

بست زوجی:

این بست وسیله اتصال لوله های عرضی به لوله های عمودی است.

بست گردان :

از دو بست مجزا تشکیل شده است که با پرچ شدن به یکدیگر، امکان چرخش ان ها وجود دارد.به وسیله این بست دو لوله را میتوان با هر زاویه ای به یکدیگر وصل کرد.

بست لوله های افقی :

این بست دو لوله افقی را تحت زاویه ۹۰ درجه به یکدیگر وصل میکند.

میله شکافدار اتصال :

برای طویل کردن دو لوله داربست به کار می رود.

پایه قابل تنظیم :

به جداره ی داخلی پایین لوله متصل می شود و به وسیله آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می شود.

صفحه زیرستون :

صفحه مربع شکل پایه داری است که برای توزیع بار از قسمت تحتانی ستون بر روی تکیه گاه مورد استفاده قرار می گیرد.

download 2019 12 12T231626.002

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.