داربست فلزی یکتا 09123506429

اجرای داربست فلزی با نکات قرارداد آن

اجرای داربست فلزی با نکات قرارداد آن

اجرای داربست فلزی با نکات قرارداد آن

قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نمای پروژه بسیار ضروری است زیرا اولین و مهم‌ترین چیزی که در امور اجرایی ساختمانی اهمیت دارد عبارت است از: امنیت کارگران و سایر مردم. از این رو حتماً کارفرمایان می‌بایست نسبت به این قرارداد توجه خاصی داشته باشند.

نکات قرارداد اجرای داربست :

۱- کارفرما با امضای قرارداد مذکور، لوازم داربست فلزی لازم در موضوع را پس از نصب تحویل می‌گیرد.

۲- وظیفه حفظ و نگهداری داربست بر عهده کارفرما بوده و وی با گرفتن رسید تحویل از پیمانکار این مسئولیت ساقط می‌گردد.

۳- پیمانکار موظف است طی دو روز از زمان اعلام کتبی کارفرما مبادرت به جمع آوری داربست نماید.

۴- پیمانکار داربست موضوع قرارداد را به صورت مقاوم ایستا و صحیح و سالم به کارفرما تحویل می‌نماید. پس از تحویل با عنایت به عدم حضور پیمانکار در روزهای بعد و تغییرات احتمالی توسط کارگران کارفرما و حوادث احتمالی از قبیل اصابت ضربه و گود برداری و …، از آن پس مسئولیت ایستائی، خسارات احتمالی و نیز جلوگیری از سرقت داربست به عهده کارفرما می‌باشد.

۵- پیمانکار موظف است خود و عوامل اجرائی خود را بیمه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.