داربست فلزی یکتا 09123506429

اجزای داربست فلزی باید چه کیفیتی داشته باشند؟

اجزای داربست فلزی باید چه کیفیتی داشته باشند؟

اجزای داربست فلزی باید چه کیفیتی داشته باشند؟

کیفیت اجزا داربست در هنگام داربست بندی و اجرای داربست باید مدنظر باشدکه دارای کیفیت مناسبی باشند.

اگر کیفیت اجزا در حد مطلوبی نباشد خطرات و نا امنی های زیادی جان کارگران و افراد را تهدید میکند.

کیفیت اجزا داربست :

۱-اجزا داربست و کلیه وسایلی که در آن بکار می رود باید از مصالح مناسب و مرغوب، طوری طراحی، ساخته و آماده شود.

بطوری که واجد شرایط ایمنی کار برای کارکنان بوده و توانایی پذیرش بارها و فشارهای وارده را داشته باشند.

۲-تخته ها و الوارهائی که در احداث داربست به کار می رود باید عاری از هر گونه عیب باشد.

همچنین باید بدون گره ، پوسته ، کرم خوردگی و پوسیدگی باشد. و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ترک خوردگی آنها اتخاذ شود.

۳-کلیه وسایلی که برای ساخت داربست ها به کار می روند، باید در شرایط خوبی در انبار نگهداری و از وسایل و مواد نا مناسب جدا شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.