داربست فلزی یکتا 09123506429

اصطلاحات لازم در داربست بندی

اصطلاحات لازم در داربست بندی

اصطلاحات لازم در داربست بندی

داربست:

تجهیزاتی موقتی از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن و آسان به محلهای کار بالاتر از ۲ متر از آنها استفاده می شود.

اصطلاحات رایج در داربست

منظور از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد. برای بعضی از لغات معادل مناسب فارسی وجود ندارد.

بیس پلیت: پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار می رود (بین خاک ولوله استاندارد).

بای لنس: فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و رو به روی اسکافولد.

برد: چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و…بکار می روند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند.

بورد بیر اینترمدیت ترانزوم: لوله ایست که در فاصله بین ladder برای تقویت سکو های کار نصب می شود.

بریس: لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته می شوند.و ساختمان داربست را محکم نگه می دارند.

باتلرز: لوله ای که خوب با بریس ها محکم شده و در مقابل اسکافولد برای تقویت آن به کار می رود.

کاستور: چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست بکار می رود.

توی برد کلیپ: گیره نگه دارنده قرنیز.

کوپلر: بستی است که که برای اتصال وبستن دو لوله بهمدیگر در اسکافولد بکار می رود که به دو نوع هستند ,حامل بار وغیر حامل بار.

گارد ریل: لوله ای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود. (معمولا در ارتفاع ۹۱ و۴۷ سانتیمتری از کف محل کار)

هوپ آیرون: تسمه ای فلزی که به سر تخته اسکافولد می بندند که از جدا شدن وشکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.