داربست فلزی یکتا 09123506429

انواع نصب داربست فلزی

انواع نصب داربست فلزی

انواع نصب داربست فلزی

داربست ها ابزاری برای حفظ نگهداری کارکنان و مصالح در ارتفاع می باشند که نصب آن انواع مختلفی دارد و باید برای نصب لوله داربست از افراد باتجربه و آموزش دیده استفاده شود.

نصب داربستها شامل ۶ نوع میباشد:

1. انواع نصب لوله داربست نما که قالب یک متری و قالب دو متری در این رده قرار می‌گیرد.

2. نصب لوله داربست کفراژ که شامل کفراژ پایدارکننده نما ، کفراژ زیر بتن ، کفراژ حفاظ ، کفراژ مسقف کننده برای انبار، هیئت و مراسم ها ، ایستگاه صلواتی ، کفراژ جای علامت و دسته های عزاداری و کفراژ برای کار سقف در این رده قرار میگیرد.

3. نصب لوله داربست چهارپایه که شامل داربست داکت چال آسانسور ، چهار پایه پاسیو تا ابعاد ۳ در ۴ باشد.  چهار پایه چرخدار و بدون چرخ متحرک و طاق نصرت در این رده قرار می گیرد.

4. نصب لوله داربست بنر و دیوار که شامل قاب تبلیغاتی بنر تک پایه و قاب تبلیغاتی دو پایه ، دیواری تزیینی جهت اعیاد و مراسم ها در این رده قرار می گیرد.

5.  نصب لوله داربست راه پله کارگاهی که با کف پله ساخته شده و با کف پله دو لوله در این دسته قرار می گیرد.

6.  نصب های متفرقه و به سفارش، داربست تکیه گاه جرثقیل دستی برای بالا کشیدن اجسام سنگین،  داربست نگهدارنده ماشین که برای جوایز فروشگاه ها بر روی آن است و داربست پایه هوایی برای تابلوها در طبقات مرتفع.

   نصب لوله داربست امری بسیار مهم بوده و میبایست توسط افراد ماهر صورت گیرد. اکثر نکاتی که می بایست در مورد نصب داربست ها رعایت شود،  مربوط به دو مورد پایداری و ایمنی می باشد. که برای نصب در هر نوع ستون ها باید روی یک پایه محکم و ترجیحا روی صفحات زیر ستون قرار میگیرد. فاصله در میان لوله های زیر تخته ای به ضخامت تخته های مورد استفاده بستگی دارد. تخته های سکوی باید با حالت کیپ با یکدیگر به صورت مسدود چیده شده و همچنین میزان هم پوشانی انتهای تخته های سکو روی لوله زیر تخته ای نباید از ۴  برابر ضخامت آن بیشتر باشد. حداقل میزان پهنا برای سکو تنها برای ایستادن در حدود ۶۲۵% بوده و این میزان برای قرار دادن مصالح ۸۵% متر در نظر گرفته می شود. و بر روی تمامی سکوها با ارتفاع بیش از دو متر می بایست از تخته پنجه استفاده شود.

images 2019 12 04T233857.782

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.