داربست فلزی یکتا 09123506429

اهمیت داربست فلزی استاندارد و نصبش درتهران

اهمیت داربست فلزی استاندارد و نصبش درتهران

اهمیت داربست فلزی استاندارد و نصبش درتهران

سهم داربست در صنعت ساختمان سازی:
داربست یک عامل کمک کننده جهت تسهیل کار و فعالیت فعالان ساختمانی است که سالیان درازی است که در عملیاتهای مختلف ساختمان سازی از آن کمک میگیرند. نصب داربست مطمئن تضمین ایمنی و سلامت کارگران میباشد که لوازم داربست و نحوه نصب داربست فلزی و اجرای داربست در تهران فاکتور مهمی است. لذا سهولت دسترسی به کار توسط داربست میسر میشود. داربست باید سطح کاملاً صاف و ایمن را برای نصاب داربست مهیا سازد. با توجه به اینکه چند نفر همزمان روی داربست کار میکنند باید داربست نصب شده توان تحمل چند نفر کارگر داربست و نصابهای مختلف را داشته باشد.
همچنین داربست نصب شده باید فاصله مناسب و استاندارد تا محل انجام کار را داشته باشد.

رتبه داربست و اهمیت داربستهای استاندارد و قابل تائید
:
طبق آمار بیشترین حوادث ساختمانی و عوامل صدمات و فوت ناشی از سقوط از ارتفاع و سقوط از داربست میباشد. لذا باید در هنگام نصب و اجرای داربست از ایجاد محلهای سقوط جلوگیری کنیم و همه جای داربست را ایمن کنیم کار روی داربست نا ایمن بسیار خطرناک است. موارد نصب داربست نزدیک خطوط انتقال برق یا لوله های لیز و صدمه دیده اشتباه بزرگ و جبران¬ناپذیری در عملیات داربست بندی میباشد.

images 73

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.