داربست فلزی یکتا 09123506429

برپایی داربست فلزی و جزئیات آن

برپایی داربست فلزی و جزئیات آن

برپایی داربست فلزی و جزئیات آن

پايه هاي عمودي :

        پايه ها در داربست هاي فلزي بايد هميشه در وضعيت عمودي نگهداري شوند

         اتصالات مورد استفاده در پايه هاي عمودي بايستي به طريق زير باشند :

     متصل به تيرهاي افقي يا ساير قطعات مقاوم كه مانع جابجايي آنها شود.

     به تناوب طوري بسته شوند كه با اتصالات مجاور در يك سطح نباشند.

   با در نظر گرفتن مواد متداولی که در داربستهای فلزی لوله ای بکار میروند ، فواصل بین پایه های عمودی نباید از اندازه های زیر تجاوز نماید.

     8/1 متر برای کارهای سنگین با قابلیت تحمل 350 کیلوگرم بر متر مربع

    3/2 متر برای کارهای سبک با قابلیت تحمل 125 کیلوگرم بر متر مربع

تیرهای افقی :

1.      تیرهای افقی باید :

×     دست کم تا سه پله عمودی ادامه داشته باشند.

×     به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل شوند.

2.      اتصالات بین تیرهای افقی باید :

×     به پایه های عمودی بسته شوند.

×     اتصالات تیرهای افقی با پایه های عمودی نباید در طبقات مختلف مستقیما روی هم قرار گیرد.

3.      فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید از 3 متر تجاوز نماید.

4.   هرگاه جایگاه های کار روی داربستها از جای خود برداشته میشود.

images 2019 12 05T232337.362

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.