داربست فلزی یکتا 09123506429

تعریف داربست

تعریف داربست

تعریف داربست

تعریف داربست

داربست جایگاه و تکیه گاهی است موقت که هنگام اجرای عملیات ساختمانی در ارتفاع، برای نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار کار به کار برده می شود.

انواع داربست

 داربستها1456552547675 05 th3 عموما بسته به نوع استقرار به صورت های زیر بکار می روند:

  1. ساده
  2. معلق
  3. پیش آمده
  4. قابل نوسان
  5. مستقل
  6. برجی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.