داربست فلزی یکتا 09123506429

توصیه های مهم در نصب و اجرای داربست

توصیه های مهم در نصب و اجرای داربست

توصیه های مهم در نصب و اجرای داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست:
اجرای داربست بسیار مهم بوده و می بایست توسط افراد ماهر و با تجربه صورت بگیرد. همه ی نکات باید در راستای ایمنی و پایداری داربست باشند.
الف: ستون های داربست باید روی مکان محکم و دارای ایستایی بالا باشد.
ب: فاصله ی بین ستون ها باید به ضخامت تخته زیر پایه ای مورد استفاده، بستگی داشته باشد، در هر صورت از 3 متر نباید بیشتر باشد.
ج: قالب ها باید در یک راستا و به صورت تراز نصب گردد. و تخته ها به صورت کاملا افقی قرار می گیرند.

media la

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.