داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست اسکلتی و کاربرد آن

داربست اسکلتی و کاربرد آن

داربست اسکلتی و کاربرد آن

ساخت داربست ها مهارت ویژه‌ای نیاز دارد زیرا در صورت فروریختن یک باردو خطر تلفات جانی عدیده زیاد است. داربست های فلزی قالباً بصورت لوله های ۶متری،۳متری و قالب و بست تشکیل میشوند.ولی چون ساختمانها در متراژهای مختلفی ساخته شده اند لوله هایی با متراژهای کوچکتر وبزرگترنیز در نصب داربست کاربرد دارند. یکی از ویژگی های چوب بست خوب رابطه داشتن فاصله شایسته بابدنه است که معمولاً ۳۰cmاست .در بعضی مواقع نیز به دستور بنا و یا معمار و مهندسین مربوطه نسبت به نوع مبادرت کار در روی بدنه فاصله ها کم یا زیاد میشوند.

داربست های فلزی و قالب فلزی قالباً بصورت لوله های ۶متری،۳متری و قالب و بست تشکیل میشوند.ولی چون ساختمانها در متراژهای مختلفی ساخته شده اند لوله هایی با متراژهای کوچکتر وبزرگترنیز در نصب داربست کاربرد دارند. یکی از ویژگی های داربست خوب داشتن فاصله مستوجب بابدنه است که معمولا ۳۰cmاست .در بعضی مواقع نیز به امر بنا و یا معمار و مهندسین مربوطه نسبت به نوع انجام کار در روی بدنه فاصله ها کم یا زیاد می گردد.

داربست اسکلتی:

داربست های اسکلتی نیز از فولاد ساخته می شوند. با این حال، آن‌ها با کوپلینگ و قاب‌های خاص نصب می‌شوند. این نوع داربست‌ها به صورت آماده در بازار موجود هستند.بستر کار بر روی قلاب‌ها تنظیم شده است که برای سطح مورد نیاز در این نوع داربست‌ها قابل تنظیم هستند.

download 2019 12 26T000459.493

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.