داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست تک یا واحد چگونه داربستی است؟

داربست تک یا واحد چگونه داربستی است؟

داربست تک یا واحد چگونه داربستی است؟

داربست جزو یکی از مهمترین ابزارها یی است که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرد توجه به اصول زدن داربست و استفاده درست از هر کدام از انواع داربست ها بسیار مهم و حیاتی است .

داربست تک یا واحد

داربست های تک معولا برای بنایی استفاده می شوند و به آن داربست لایه آجر نیز گفته می شود. داربست های تک شامل پایه، تیر افقی چوب بست، لوله افقی داربست و … هستند که به دیوار در فاصله ی حدود 1.2 متصل می باشد. فاصله بین پایه ها حدود 2 تا 2.5 متر است. لوله افقی داربست به پایه ها در فاصله تقریبی 1.2 تا 1.5 متر متصل می شوند. تیر افقی چوب بست از شکاف دیوار به سمت انتهای لوله افقی داربست خارج می شود. تیر افقی چوب بست در فاصله ای بین 1.2 تا 1.5 متر قرار می گیرند.

download 2019 12 16T234356.284

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.