داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی|کفراژبندی در داربست بندی

داربست فلزی|کفراژبندی در داربست بندی

داربست فلزی|کفراژبندی در داربست بندی

کفراژ :

کفراژ مجموعه ای لوله های داربست است که به هم به صورت مکعبی متصل شده اند.

کفراژ بندی برای بتن ریزی:

این مجموعه از لوله ها به صورت مکعبی به هم متصل می شوند و معمولا برای بتن ریزی و ساخت پل ها و یا بتن ریزی ساختمان ها استفاده می شوند.

عموما برای بناکردن سقف بتنی در ساختمانها از شمع های حدود دو و نیم متری برای نگه داشتن قالب بتن مورد استفاده قرار می گیرد که این امر سبب می شود در هنگام بتن ریزی که وزن زیادی به سقف ساختمان وارد می شود؛ سقف به سمت پایین خم نشود.

یکی دیگر از موارد استفاده از کفراژ بندی در پل ها می باشد. دلیل استفاده از کفراژ در پل ها ثابت بودن آن است که می تواند سازه را درهنگام بتن ریزی محکم نگه دارد.

برای کفراژبندی زیربتن درارتفاع کمتر از 5.5 متر از جک های سقفی استفاده می شود که قابل تنظیم هستند . این جک ها دارای سر تی شکل هستند که قالب بتن را نگه می دارد. در انتهای این جک ها یک پیچ تنظیم وجود دارد که عمل تنظیم ارتفاع جک را انجام می دهد.

کفراژ بندی برای کار نمای ساختمان:

برای اجرای نمای ساختمان در صورتیکه ارتفاع زیاد باشد و نقطه ی اتصال در ساختمان برای محکم نمودن داربست و حفظ تعادل آن وجود نداشته باشد باید از کفراژ استفاده نمود. نیاز یا عدم نیاز به کفراژ در تعیین قیمت داربست بسیار موثر است.

download 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.