داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی در تهران و اجزای تشکیل دهنده آن

داربست فلزی در تهران و اجزای تشکیل دهنده آن

داربست فلزی در تهران و اجزای تشکیل دهنده آن

1. صفحاتی از جنس چوب یا فلز که داربست روی آن قرار می‌گیرد ( Base and Sole Plate)


2. لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار می‌گیرد (Pol or Standard)


3. تخته‌هایی که در داربست مورداستفاده قرار می‌گیرد (Plank)


4.انواع بست ها (Coupler)


5.اتصال بین لوله (Sleeve)

6. حفاظ‌ها (Guards)


7. تابلوی وضعیت ایمنی داربست (Scafftag)


8. قرنیز (Teo board)


9. نردبان (Ladder)


10. مهار (Brace)


11. لوله افقی که از خم شدن استاندارد جلوگیری می‌کند (Ladger)


12. لوله‌ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی متصل می‌کند (Transom)

download 2019 12 26T000537.180

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.