داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی در تهران و عوامل بروز حوادث

داربست فلزی در تهران و عوامل بروز حوادث

داربست فلزی در تهران و عوامل بروز حوادث

عمومی ترین عوامل بروز حادثه در نردبان :

 • – محکم نکردن اتصالات و پلکان
 • – عدم تعادل مناسب در قرار دادن نردبان در کف دیوار
 • – استفاده از نردبان های معیوب
 • احتیاط : هیچ گاه از نردبان های مرطوب در مجاورت موادها و تابلوهای برق استفاده نکنید. 

همواره:

 • – نردبان را بر روی تکیه گاههای پایداری نصب کنید
 • – زاویه قرار گیری نردبان را نزدیک به 75درجه تنظیم کنید.
 • – در صورت امکان بالا و پایین نردبان را توسط طناب های محکم به سطوح پایدار ببندید
 • – وضعیت )زاویه( نردبان به گونه ای باید باشد که فرد بتواند به آن تکیه بدهد و سقوط نکند.
 • – برای حمل اشیاء و لوازم کمکی از اتصالات کمر بند کمک بگیرید و تا حد امکان دست هـای فـرد برای بالا رفتن می بایست آزاد باشد.
 • – برای بالا رفتن از هر دو دست استفاده کنید.
 • – به هنگام کار بر روی نردبان از یک دست برای گرفتن نردبان کمک بگیرید.
 • – پایه های نردبان رادر جای مناسب قرار دهید و سعی کنید سطح آن از آلودگی هایی مثـل چربـی کاملاً پاک باشد.
 • – ازتمیزی پلکان نردبان مطمئن شوید.
 • – تا حد امکان برای حمل نردبان های طویل ارتفاع نردبان را بالا بگیرید که به سـر و صـورت افـراد اصابت نکند.
 • – برای ارتفاع زیاد از کمر بند ایمنی و اتصالات جانبی نردبان کمک بگیرید
 • – نردبان را همواره دور از دسترس افراد بی تجربه و بچه ها قرار دهید.
 • – هرگونه نواقص و کاستی در ساختمان نردبان را بلافاصله گزارش دهید.
 • – پس از اتمام کار با نردبان بالافاصله آن را به انبار انتقال دهید.
 • – نردبان ها به طور مرتب چک کنید.
 • – پس از هرگونه حادثه نظیر سقوط نردبان بلافاصله آنرا چک کنید و عیوب احتمالی را پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.