داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی در کارهای ساختمان

داربست فلزی در کارهای ساختمان

داربست فلزی در کارهای ساختمان

داربست سازه‌ای موقت است که برای پشتیبانی از دسترسی یا کار روی سکوها ساخته‌شده است. داربست‌ها معمولاً در کارهای ساختمانی مورداستفاده قرار می‌گیرند، بنابراین کارگران در صورت عدم امکان انجام کار در سطح زمین یا روی یک طبقه کامل، از یک سکوی کاری امن و پایدار استفاده می‌کنند.

داربست از مونتاژ عناصری مانند لوله ، بست داربست ، چارچوب و مصالح ساخته می‌شود. داربست طبق قانون بهداشت و ایمنی کار (WHS) به‌عنوان کارگاه طبقه‌بندی می‌شود.

کار داربست احداث، تغییر یا پیاده‌سازی یک ساختار موقتی برای پشتیبانی از یک سکو است و از طریق آن‌یک شخص یا شیء می‌تواند بیش از ۴ متر از سکو یا سازه رها شود. کار داربست باید توسط شخصی با مجوز که کلاس مناسب کار با ریسک بالا را گذرانده انجام شود. این تعریف هر زمان که اصطلاح «کار داربست» در این راهنما استفاده شود اعمال می‌شود.

images

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.