داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی ستاره ای و کاربرد آن

داربست فلزی ستاره ای و کاربرد آن

داربست فلزی ستاره ای و کاربرد آن

داربست تیپ ستاره ای وسيله ای است سريع، دقيق و اقتصادی برای کفراژبندی زير سقف ها و دال های بتنی و داربست نمای ساختمان

در اين سيستم نيازی به پيچ و مهره نبوده و با ضربه چکش قطعات به يکديگر قفل مي شوند. با افزايش و يا کاهش مهارهای افقی و جابجایی پايه های عمودی، می توان داربست ها را برای ارتفاعات مختلف و تحمل بارهای متفاوت تنظيم نمود.

در اين سيستم بستن داربست برای ارتفاع و با اشکال خاص امکان پذير است و به عبارت ديگر اين سيستم قابل ترکيب با داربست های سنتی نيز می باشد.

download 82

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.