داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی لوله ای چگونه داربستی است؟

داربست فلزی لوله ای چگونه داربستی است؟

داربست فلزی لوله ای چگونه داربستی است؟

داربست هاي فلزي لوله اي :

1.      داربست هاي فلزي بايد از متريال مناسبي مانند لوله هاي فولادي يا فلز مشابهي كه استقامتي نظير فولاد دارد ساخته شوند.

2.   استحكام كافي براي تحمل باري را كه بايد تحمل كنند داشته باشند و با ضريب اطمينان 4 برابر ظرفيت بارگذاري طراحي شوند.

3.      تمام قطعات عمودي و افقي داربست هاي فلزي لوله اي بايد بطور مطمئن به يكديگر متصل شوند.

4.   داربست هاي فلزي نبايد در نزديكي و در بالاي مناطقي كه خطر خطوط و تجهيزات برق دار وجود دارد برپا شوند و در هر صورت بايد فاصله ايمني آنها حفظ شود.

5.   لوله هايي كه در داربست فلزي بكار مي روند بايد كاملاً مستقيم بوده و عاري از زنگ زدگي ، خوردگي خميدگي و سايرمعايب مشابه باشند.

6.   سرهاي انتهايي لوله هاي فلزي بايد صاف باشند تا درافزايش ارتفاع داربست، محل اتكا و اتصال كاملاً روي يكديگر قرار گيرند.

7.   لوله هاي مورد استفاده در داربست بايد به اندازه كافي بلند و با مقاومت مناسب براي باري كه مي بايست تحمل كنند ساخته شوند و در هيچ موردي قطر خارجي آنها كمتر از 5 سانتيمتر نباشد.

download 60

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.