داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی ونکات استفاده از نردبان

داربست فلزی ونکات استفاده از نردبان

داربست فلزی ونکات استفاده از نردبان

داربست ساختار موقتی است که شامل ۱ یا چند جایگاه اجرایی ، اتصالات و تکیه گاه می باشد . از این ابزار برای اجرای هر گونه عملیات مانند تعمیرات ، نما سازی ، تمیز کاری ، رنگ آمیزی و حفظ و نگهداری کارکنان و مصالح در ارتفاعات استفاده می کنند.

بنابراین برای انجام دادن کارهایی با ارتفاع بیش از ۲ متر از سطح زمین از داربست استفاده می شود.

نکات ایمنی که در استفاده از نردبان باید رعایت کرد :

  • برای بالا رفتن از نردبان باید قانون سه نقطه اتکا را رعایت کرده و از دست و پای همگن استفاده کنید.
  • پایه نردبان با سطح افق باید زاویه ۷۵ درجه داشته باشد.
  • فاصله بین پله های نردبان باید ۳۰ سانتی متر باشد.
  • روی جایگاه داربست و سطح کاری ، استفاده کردن از نردبان ممنوع می باشد.
  • نردبان ها باید از محل اتصالات بالاتر باشند و نباید به نوک داربست متصل باشند.
  • یک مسیر دسترسی به ازای هر ۱۰ متر افقی باید ایجاد کرد.
download 86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.