داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی و اجرای درست آن

داربست فلزی و اجرای درست آن

داربست فلزی و اجرای درست آن

تماس یا ارتباط با یک گروه پیمانکاری اجرای داربست فلزی خبره و معتبر در این زمینه.
بازدید گروه پیمانکار از محل نصب و بررسی شرایطی که برای نصب داربست فلزی لازم است.
در صورت محیا نبودن شرایط اجرای داربست فلزی، موارد را به کارفرما منتقل می‌کند تا شرایط آماده شود.
پس از محیا شدن شرایط نصب داربست فلزی، گروه پیمانکاری اقدام به حمل لوله‌ها به محل نصب می‌کنند.
پس از حمل لوله‌ها و ادوات موردنیاز برای نصب داربست، نصاب‌ها اقدام به نصب و اجرای داربست می‌کنند.
بازدید متخصص اجرای داربست در حین نصب و پس از اجرای آن از ایمنی آن برای استفاده کارگران اطمینان حاصل می‌شود.
ایجاد تغییر داربست با توجه به درخواست معمار یا کارفرما در خصوص ارتفاع یا فاصله داربست از سازه می‌تواند صورت گیرد.
بازدید از چگونگی کارکرد و شرایط داربست در حین عملیات‌های ساخت‌وساز توسط متخصص نصب داربست صورت می‌گیرد.
پس از اتمام کار می‌توان به جمع‌آوری داربست‌ها اقدام کرد.

images 79

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.