داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی و داربست بندی نما

داربست فلزی و داربست بندی نما

داربست فلزی و داربست بندی نما


در داربست بندی نما و هر گونه کاری که مشابه آن می باشد به طور مثال داربست : جهت رنگ کاری – سیمان کاری – سنگ کاری – رولپلاک سنگ – شیشه شویی و … معمولا با یک روش داربست بندی می شوند و اختلاف آن ها در کمی بالا تر و یا پایین تر بستن قالب داربست جهت دسترسی بهتر استاد کاران می باشد .

در چنین داربست هایی که احتمالا دیده اید فاصله پایه ها نسبت به یکدیگر سه متر و فاصله قالب ها از هم حدود یک و نیم متر و طول هر قالب داربست حدود یک متر می باشد .

حال جهت محاسبه ابعاد داربست بندی با توجه به اندازه ها و اجناس مصرفی و هدف از داربست بندی طول محلی را که داربست در آن جا نصب خواهد گردید را بر مبنای 3 متر محاسبه و ارتفاع را بر مبنای 1.5 متر در نظر می گیرند . به این دلیل که اگر به طور مثال طول 11 متر باشد ، چون حد اکثر فاصله پایه ها 3 متر می باشد پس سه دهنه بسته خواهد شد و برای دهنه آخر که دو متر مانده یک پایه به فاصله دو متر نصب خواهد گردید که به جز یک متر لوله دستگیره همه اجناس و اجرت نصب به مانند پایه 3 متری است لذا طول داربست را همان 12 متر در نظر می گیرند .

نکته دیگری که برای اندازه گیری داربست می باشد چگونگی محاسبه و بر آورد شکستگی های بیرون آمده و فرو رفته ساختمان می باشد .

در پس و پیش های ساختمان در صورتی که برای آن فرو رفتگی یا بیرون آمدگی در داربست بندی ، مجبور به نصب پایه اضافی باشد ، طول آن شکستگی را نیز همان 3 متر در نظر باید گرفت .

در قوس ها که نمیتوان به مانند محل های مستقیم فاصله پایه ها را 3 متر بگیریم (به دلیل قرار گرفتن تخته بنایی) ناگزیر فاصله پایه ها می بایست به هم نزدیکتر باشد که نزدیکی پایه ها بسته به زاویه قوس دارد .در این گونه موارد فاصله هر پایه را نیز 3 متر محاسبه نموده و به این ترتیب اختلاف هزینه داربست بندی در محل مستقیم و محل قوس دار ، برآورد می گردد.

images 50

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.