داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی و ظرفیت عملی آن

داربست فلزی و ظرفیت عملی آن

داربست فلزی و ظرفیت عملی آن

ظرفیت عملی داربست شامل موارد زیر می باشد :

داربست ها و اجزای آن باید قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر بار اعمال شده را بدون عیب و نقص تحمل کنند .

( بار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن تجهیزات و مصالح است)

√ هر یک از طناب های معلق باید قادر به حمایت ۶ برابر ظرفیت عملی بدون نقص و عیب باشد .

√ الوارهای حامل باید حداقل تحمل ۱۵۰۰ پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند .

√ اتصالات و وزن های تعادل مورد استفاده برای توازن و بالانس داربست های معلق قابل تنظیم باید :

تحمل چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد .

نکته مهم این است که منظور از ظرفیت بهینه داربست باید :

نوع لوله داربست و بست های استاندارد داربست و همچنین گروه نصب داربست فلزی بسیار کاربلد و مورد قبول باشند .

download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.