داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی و لوازم حفاظت فردی روی داربست

داربست فلزی و لوازم حفاظت فردی روی داربست

داربست فلزی و لوازم حفاظت فردی روی داربست

نکات ایمنی و لوازم حفاظت فردی برای کار بر روی داربست:

·   در ارتفاع حتما باید از یراق ایمنی استفاده شود زیرا:

یراق ایمنی با کمک بند و تسمه هایی که دارد فشار و ضربه وارده ناشی از سقوط را بین شانه ها ران و کمر توزیع می کند بنابر این میزان آسیب دیدگی خیلی کمتر از زمانی است که از کمر بند ایمنی استفاده می شود. کمربند ایمنی فشار وارده را فقط در ناحیه کمر توزیع می کند که احتمال قطع نخاع و آسیب دیدگی شدید شکمی وجود دارد.

·   یراق ایمنی را باید به بالاترین نقطه ممکن مثل انتهای باز اتصالات متصل کنید.

·   راه رفتن روی تیر هایی که سیستم حفاظتی ندارند ممنوع است اگر قصد حرکت روی تیر های حفاظت نشده را دارید به صورت نشسته حرکت کنید.

·   از لوله های داربست جهت بالا رفتن استفاده نکنید برای تردد روی داربست باید از نردبان یا وسیله مناسب دیگر استفاده شود.

·   برای کار در ارتفاع باید ازکلاه ایمنی  بنددار استفاده شود.

·   تکیه دادن به حصارها و نرده ها در موقع کار در ارتفاع غیر مجاز است .

·   از بکارگیری کارکنانی که دارای محدودیت های پزشکی نظیر محدودیت کار در ارتفاع می باشند ، خودداری شود .

·   مجری کار موظف است برای جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع ، از کارگران دارای آموزش های نظری و عملی مخصوص استفاده نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.