داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی و محاسبه هزینه اجرای داربست

داربست فلزی و محاسبه هزینه اجرای داربست

داربست فلزی و محاسبه هزینه اجرای داربست

نحوه ی محاسبه قیمت اجرای داربست فلزی

برای محاسبه ی متراژ داربست نما طول در ارتفاع کار ضرب می شود. داربست هایی که برای هیئات نصب می شوند به صورت طول در عرض در ارتفاع محاسبه می شوند.

1) قیمت نصب داربست فلزی به صورت ماهانه محاسبه می شود و از این جهت اگر داربست بین 1 روز و یک ماه در محل باقی بماند هزینه ی یک ماه دریافت می گردد. (علت چنین تعرفه بندی این است که نصب و بازکردن داربست مشمول هزینه ی حمل و نقل  و پرداخت حقوق حداقل دو کارگر برای بستن و بازکردن می باشد)

2) تعرفه های زیر برای یک طرف نما می باشد و افزایش تعداد نماها هزینه های بالاتری را برای شما به همراه خواهد داشت

3) با وجود اینکه ما قیمت ها را به صورت شفاف درج کرده ایم، ولی هر کاری شرایط خودش را دارد. در کار داربست ممکن است قیمت ها آن چیزی نباشد که تلفنی گفته می شود و از اینرو پیشنهاد ما این است که قیمت را پس از بازدید از محل کار به شما بگوییم. البته کارهای زیر 100 متر تقریبا قیمت مشخصی دارند.

4) عواملی همچون تورفتگی و بیرون آمدگی دیوار، ضرورت یا عدم ضرورت نیاز به کفراژ و ارتفاع سازه در قیمت داربست تاثیرگذار هستند.

download 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.