داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی یکتا

داربست فلزی یکتا

داربست فلزی یکتا

داربست فلزی یکتا

شرح فعالیت متراژ
داربست نما  کمتر از ۱۰۰ مترمربع
بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر مربع
به ازای هر متر مربع بالای ۲۰۰ متر
چاله آسانسور و پاسیو (حداکثر۴*۳) و چهارپایه کمتر از ۱۵ مترارتفاع
به ازای هر متربالای ۱۵ مترارتفاع
حفاظ و کفراژ کمتر از ۱۰۰ متر مکعب
به ازای هر مترمکعب بیش از ۱۰۰ متر مکعب
راه پله موقت با کف پله معمولی به ازای هر متر ارتفاع
راه پله موقت با کف پله پیش ساخته و ایمن به ازای هر متر ارتفاع
کفراژ زیر بتنی تا ارتفاع ۱ متر (دهنه ۱ متری) کمتر از۵۰ متر مکعب
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعب
کفراژ زیر بتنی با ارتفاع بیش از۱ متر (دهنه ۱ متری) کمتر از۵۰ متر مکعب
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعب
هزینه تعمیرات و خرده کاری در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت به روز اجاره ی داربست با داربست فلزی یکتا تماس بگیرید

توضیحات قیمت اجاره داربست فلزی:

در محاسبه طول در نما هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول ساختمان ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ ساده هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ زیربتنی هر دهنه ۱ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از کف پایینترین پایه تا بالاترین بست نصب شده محاسبه میشود و ارقام خرد به سمت بالا گرد میشود

تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره۲:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز۲۰ کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره۳:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.

images 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.