داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست مثلثاتی

داربست مثلثاتی

داربست مثلثاتی

داربست مثلثاتی

داربست مدلوار پل از بهم پیوستن المان های مثلثی به وجود می اید .این المان ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار و نیروی متخصص روی هم سوار شده و یک داربست سبک و محکم را ایجاد می نماید .این داربست به دلیل سبکی وزن المان های ان و اسانی نصب و ظرفیت بار بری زیادکاربرد بسیار وسیعی در اجرای انواع سقف های بتنی  پیدا کرده است.

در هر سازه ای که برای قالب بندی نیاز به ایجاد سطحی بار بر در ارتفاع زیاد باشد استفاده از داربست پل از لحاظ اجرایی و اقتصادی توصیه میگردد المان های داربست پل  در این ارتفاع 50و 75و 100 سانتی متر تولید میشود

که با استفاده از ان ها میتوان از این سیستم داربست در هر ارتفاعی که مورد نظر باشد استفاده نمود.

المان های داربست پل با توجه به هندسه در پلان قابلیت اتصال به دو شکل مربعی و مثلثی و نهایتا دست یافتن به بربری های متفاوت را دارا میباشد

مثلثاتی

داربست مثلثاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.