داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست معلق

داربست معلق

داربست معلق

داربست معلق

این نوع داربست ها، در واقع داربست هایی هستند که به دیوارهای ساختمان تکیه داشته و در مکان هایی که برپاسازی داربست از سطح زمین غیر ممکن است، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع داربست ها از سطح ساختمان به صورت سکو بیرون زده و به همین جهت به آن ها داربست معلق یا سکوی پیش آمده گفته می شود.

اجاره و اجرای انواع داربست  در سراسر تهران با کمترین زمان تنها با داربست فلزی یکتا

های معلق

داربست فلزی یکتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.