داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست های معلق

داربست های معلق

داربست های معلق

ایمنی کار با داربست های معلق Suspended scaffold

 1. قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را برای کار آماده نمایید
 2.  حتما از افراد ماهر و با صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .
 3.  از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .
 4. کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.
 5. تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .
 6.  از تجمع بار و وسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .
 7.  استفاده از سیستم PFAS) Personal Fall Arrest System) برای جلوگیری از خطر سقوط افراد الزامیست .
 8.  مطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده و به سیم ارت مجهز باشند.
 9.  از قرار دادن مواد آتش گیر و قابل اشتعال مانند بنزین روی داربست معلق خودداری کنید .
 10.  برای افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پایه ،جعبه و…نایستید .
 11.  وزنه های تعادلی داربست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .
 12.  کابلها وسیم های مهاری داربست معلق را به جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنیدید واز بستن به دور دودکش و… جدا خودداری کنید .
 13.  ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه قبل کار بازدید کنید.
 14.  سیستم PFAS باید به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق.
های معلق

حرکت دادن داربست Moving scaffold

1. هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

2. از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

3. سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم وعاری از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .

4. جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

5. از قسمت پایین داربست هل دهید

فونداسیون داربست

1. زمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد

2. از BASE&SOLE PLATE برای زیر استاندارد ها استفاده شود.

3. موقعی که از sole plate برای زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از استانداردها باید حدقل 1000 سانتیمتر مربع با حداقل قطر 220 میلیمتر باشد واگرا ز الوار به منظور sole plate استفاده میشود نباید قطر آن از 35 میلیمتر کمتر باشد .

4. در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از 1700 سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate های خاص این منطقه به 3400 سانتی متر مربع میرسد

ظرفیت عملی داربست

 • داربست ها و اجزای آن باید قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر بار اعمال شده را بدون عیب و نقص تحمل کنند. ( بار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن تجهیزات و مصالح است).
 • هر یک از طناب های معلق باید قادر به حمایت 6 برابر ظرفیت عملی داربست بدون نقص و عیب باشد.
 • الوارهای حامل باید حداقل تحمل 1500 پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند.
 • اتصالات و وزن های تعادل مورد استفاده برا ی توازن و بالانس داربست های معلق قابل تنظیم باید تحمل چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد.

سکوهای داربست Scaffold Platform

 • هر یک از سکوهای سطوح کار باید بطور کامل تحته گذاری و پوشیده شود.
 • هر یک از بخش های سطح کار یا سگو نظیر تخته باید طوری نصب شود که فضای تخته های مجاور و کنار هم از یک اینچ یا 54/2 سانتی متر بیشتر نباشد.
 • حداقل پهنای سطوح کار یا جایگاه کار نباید از 12 اینچ یا 30 سانتی متر بیشتر باشد.
 • لبه جلوی تمام سکوها یا جایگاه های کار نباید از 14 اینچ یا 36 سانتی متر از جلوی جبهه کار بیشتر باشد.
 • انتهای جایگاه کار باید از روی دستک به اندازه 6 اینچ یا 15 سانتی متر گذشته باشد.
 • سکوهای چوبی نباید با مواد رنگی یا جلا دهنده پوشش داده شوند زیرا ممکن است نواقصات و ترک خوردگی های چوب دیده نشود. لبه های الوار چوبی می تواند برای شناسایی و نشانه گذاری علامت گذاری شود.
 • فضای خالی بالای سر باید در نظر گرفته شود. حداقل فاصله بین دو سکو 180 سانتی متر باشد.
 • جایگاه داربست باید حداقل یک متر پایین تر از منتهی الیه تیرهای عمودی باشد.
 • در هیچ مواردی ضخامت الوار از 5 سانتی متر کمتر نباش و ضخامت های مساوی داشته باشند.
 • عرض آنها مساوی .و حداقل 25 سانتی متر باشد.
 • الوارها نباید روی هم قرار بگیرند چون خطر برخورد پای کارگران به لبه الوار و افتادن آنها وجود دارد و همچنین جابجایی چرخ های دستی با مشکل مواجهه می شود.
 • الوارها یاید حداقل روی سه تکیه گاه یا دستک عبور کرده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.