داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست های معلق Suspended scaffold

داربست های معلق Suspended scaffold

داربست های معلق Suspended scaffold

 

√ قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را برای کار آماده نمایید.

√ حتما از افراد ماهر و با صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .

√ از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .

1. هنگام جابجایی داربست های متحرک افراد نباید روی داربست باشند . 2. از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید . 3. سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم و عاری از برآمدگی و فرو رفتگی باشد . 4. جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد . 5. از قسمت پایین داربست هل دهید.

√ کابل بکار رفته در این داربست ها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.

√ تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

√ از تجمع بار و وسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .

√ استفاده از سیستم PFAS( Personal Fall Arrest System)  برای جلوگیری از خطر سقوط افراد الزامیست .

√ مطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده و به سیم ارت مجهز باشند.

√ از قرار دادن مواد آتش گیر و قابل اشتعال مانند بنزین روی داربست معلق خودداری کنید .

√ برای افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پایه ،جعبه و…نایستید .

√ وزنه های تعادلی داربست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .

√ کابلها و سیم های مهاری داربست معلق را به جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنیدید واز بستن به دور دودکش و… جدا خودداری کنید .

√ ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه قبل کار بازدید کنید.

√ سیستم PFAS باید به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق.

حرکت دادن داربست Moving scaffold

images 3
فونداسیون داربست

√ زمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد

√ از BASE&SOLE PLATE برای زیر استاندارد ها استفاده شود.

√ موقعی که از sole plate برای زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از استانداردها باید حدقل 1000 سانتیمتر مربع با حداقل قطر 220 میلیمتر باشد واگر از الوار به منظور sole plate استفاده میشود نباید قطر آن از 35 میلیمتر کمتر باشد .

√ در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از 1700 سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate های خاص این منطقه به 3400 سانتی متر مربع میرسد.

در نصب داربست ها باید اولین اقدام موثرمان ایجاد جای مقاوم برای پایه داربست فلزی ونصب داربست هاباشد

images 1

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.