داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست چکشی

داربست چکشی

داربست چکشی

شناخت تکنولوژی های نوین(داربست چکشی)

داربست چکشی ستاره این نوع داربست از پایه های قائم و مهارهای افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است.

پایه های این نوع داربستها در طولهای ۳ ،۵٫۲ ،۵٫۱ ،۱و ۵٫۰ متر تولید میشود. داربست های چکشی ستاره ای برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم میباشد.

بدین صورت که   سرجکهای قابل رگلاژ و پایه جکهای قابل رگلاژ را در قسمت پایین داربست قرار می دهند.

می توان مهارهای افقی را بر پایه های داربست با ضربه چکش نصب کرد. همچنین اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین میسر خواهد شد.

مزایای استفاده از داربست های چکشی به شرح ذیل میباشد:

۱ –سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات

۲ –قابل توسعه در ارتفاع بدون محدودیت

۳ –عدم نیاز به مهاربندی در ارتفاعهای زیاد

۴ –قابل استفاده در داربست بندی نمای ساختمانها و یا تأسیسات پالایشگاهی

۵ –باربری زیاد در کفراژ بندی دالهای بتنی

۶ –عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده

۷ –سهولت در جابجایی و انتقال آن به دلیل سبک بودن قطعات

۸ –قابل استفاده در کفراژبندی سقفهای قوسی و غیر همسطح

داربست چکشی کاسه ای:

این نوع داربست از پایه های قائم و مهارهای افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. پایه های داربست چکشی کاسه ای در طولهای ۳ ،۴٫۲ ،۸٫۱ ،۲٫۱ ،۶٫۰ متر تولید میشود.

این نوع داربست همانند داربست های چکشی ستاره ای برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم میباشد. بدین صورت که   سرجکهای قابل رگلاژ و پایه جکهای قابل رگلاژ را در قسمت پایین داربست قرار می دهند.

 نقاط مشترک و تفاوت های داربست چکشی ستاره ای با داربست های چکشی کاسه ای:

سرعت مونتاژ و دمونتاژ در این نوع داربست بسیار سریعتر از انواع دیگر داربستها می باشد. ولی از نظر تعادل مانند داربست مثلثی قابل مقایسه با داربست چکشی کاسه ای نیست. همین امر باعث شده تا از نظر ایمنی و کاربری با وجود ساختار مشابه کاربرد کمتری داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.