داربست فلزی یکتا 09123506429

سفارش آسان، نصب سریع و ایمن داربست

سفارش آسان، نصب سریع و ایمن داربست

سفارش آسان، نصب سریع و ایمن داربست

سفارش آسان، نصب سریع و ایمن

واحد های استاندارد داربستی مطابق با داربست های مدولار ، بر روی یکدیگر نصب می شوند. با بکارگیری حداقل قطعات ساختمانی یکسان به بیشترین انعطاف پذیری دست می یابیم. شیوه نصب داربست آرماتور بندی، داربست های پلکانی و سکوهای کاری به یک طریق می باشد که خود موجب صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری می شود. هر واحد داربست شامل مستندات کاملی از نقشه ها، لیست مصالح و گواهی ایمنی میباشد. در دستورالعمل های نصب، روش استاندارد نصب به طور قابل فهم توضیح داده شده است.

مجموعه داربست های زیر موجود می باشند :

داربست آرماتور بندی
-اجرا تا ارتفاع 10.60متر (در5 مرحله)و از نظر طولی تا 9.0 متر (3 بخش)
-پهنای سیستم 72 یا 104 سانتیمتر
-پهنای نقاط قابل اتصال 150 یا 250 سانتیمتر
-قابل استفاده به عنوان داربست کار در رده باری 1 تا3 (0.75 – 2.00 kN/m²)
-بدون نیاز به شن ریزی و سنگین کردن در جلو قالب بندی یا دیوار ها
-قابل انتقال به کمک جرثقیل

موارد بکارگیری:
بکارگیری در جلوی قالب بندی به منظور آرماتور بندی، کفراژ قالب، تنظیم محل اتصال قالب ها، بتن ریزی.

داربست های پلکانی
-جهت پله های یک طرفه یا دوطرفه تا ارتفاع 70.0 متر
-ابعاد پایه ای 250×150 یا 300×150
-بکارگیری به عنوان داربست های پلکانی یا پلکان برجی با میزان تحمل بار 2.00 kN/m²، بر طبق کلاس A اندازه EN12811، قسمت 1

موارد بکارگیری:
به منظور دسترسی موقت به فضاهای کاری در ارتفاعات بالا، جهت ورودی کارگاه های ساختمانی.

سکو های کاری
-ارتفاع نصب از 2.30 تا 10.30 متر به همراه نردبان های قابل دسترسی بین طبقات
-ابعاد پایه 250×150 تا 300×300 سانتیمتر
-قابل استفاده به عنوان داربست کار در رده باری 1 تا 5(0.75 – 4.50 kN/m²)
-قابل انتقال به کمک جرثقیل

موارد بکارگیری:
تمامی امور ساختمانی بر روی دیوار یا سقف از قبیل بازسازی و نصب.

مزایا:

 نصب آسان و سریع
قفل جذبی، اتصالات ناودانی استوار:
فرم انتهایی تیرها و قفل جذبی، روند مونتاژ را بسیار آسان نموده است. هنگام مونتاژ ناودانی ها، گوه ها بواسطه نیروی جاذبه خود به خود به درون سوراخهای Rosett می افتند و قفل می شوند.

پاگردهای ایمن بواسطه مجموعه قفل ها
پاگردها بواسطه مجموعه قفل های ایمن در برابر افتادن و جابجا شدن ایمن می شوند. و دیگر نیازی به المان های اضافه نیست. پاگردها را می توان به راحتی جدا و در جای دیگری مورد استفاده قرار داد(حتی پس از اتمام داربست بندی).

حداقل قطعات = هزینه های کمتر سرمایه گذاری
بواسطه واحدهای داربست ، تنها به تعداد محدودی از المان ها نیاز می باشد که موجب اقتصادی بودن مراحل مختلف اجرای داربست بندی می گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.