داربست فلزی یکتا 09123506429

شناخت اجزا و تجهیزات داربست فلزی

شناخت اجزا و تجهیزات داربست فلزی

شناخت اجزا و تجهیزات داربست فلزی

داربست‌ها هم به مانند همه تجهیزات ساختمانی از اجزای زیادی تشکیل‌شده‌اند که آگاهی از آن‌ها قبل از نصب داربست خالی از لطف نیست.

1.ستون داربست

از اصلی ترین اجزای داربست این لوله‌های قائم هستند که نقش تکیه‌گاه را برای داربست ایفا‌ می‌کنند بار اعمال شده بر داربست را به زمین منتقل‌ می‌کند. طول آن به طور معمول حداکثر 6 متر است ولی‌ می‌توان آن را با استفاده از انواع بست افزایش داد.

2.لوله‌های سرتاسری افقی

از دیگر اجزای اصلی داربست این لوله های افقی هستند. این لوله‌ها از استحکام طولی داربست اطمینان حاصل‌ می‌کنند و به‌عنوان تکیه‌گاهی برای لوله‌های زیرتخته‌ای و افقی داربست عمل‌ می‌کنند. این لوله‌ها باید عمود بر ستون داربست نصب شوند.

3.لوله‌های زیرتخته‌ای

لوله‌هایی هستند که در میان لوله‌های افقی و دیوار نصب‌ می‌شوند و به‌عنوان تکیه‌گاه برای تخته یا سکو عمل‌ می‌کنند.

4.شمع مایل

این تیر شیب‌دار لوله‌ای است که روی زمین با دیوار مورد نظر قرار‌ می‌گیرد و جهت استحکام بیشتر داربست از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

5.لوله‌های مهار

این اجزای داربست در واقع لوله‌هایی هستند که به صورت قطری در داربست جای‌ می‌گیرند و باعث افزایش ثبات داربست‌ می‌شوند.

6.قید دیواره درگاهی

لوله‌ای است که در میان دو سطح به کار برده‌ می‌شود و هدف از آن مهار کردن داربست به ساختمان است.

7.قید

لوله‌ای است که داربست را به قید دیواره درگاهی با یک مهار دیگر متصل‌ می‌کند.

8.دستک‌های افقی داربست یا لوله‌های عرضی

لوله‌ای است که در میان دو لوله افقی سرتاسری نصب‌ می‌شود که گاهی هم آن را به نام دستک‌های افقی‌ می‌شناسند.

9.میله اتصال شکاف دار

این میله در جهت متصل کردن دو لوله به یکدیگر به کار برده‌ می‌شود. این اتصال داخلی است و به طور گسترده در داربست‌های استفاده‌ می‌شود.

10.پایه مهار

این پایه در جهت تثبیت و محکم کردن قید دیواره درگاهی استفاده می‌شود.

11.اتصالات جهت پل زیر سقف

این اجزای داربست در واقع اتصالی است که به بخش انتهایی یا در واقع همان لوله‌های قائم داربست نصب‌ می‌شود و وظیفه آن محکم کردن داربست به پل‌های زیر سقف است.

12.پل

لوله‌ای افقی که روی لوله‌های زیر تخته‌ای محل یک پنجره قرار دارد. این پل‌ها‌ می‌توانند که تکیه‌گاه لوله‌های زیر تخته‌ای میانی نیز باشند.

13.بست پله‌ای داربست و صفحه پله

از این بست برای ایجاد پله داربست، پلکان و پاگرد و متعاقباً کاهش خطر حوادث در ارتفاع‌های بالا به کار برده‌ می‌شود.

images 2019 12 07T235229.366

14.بست بوشی

نوعی بست اتصال‌دهنده است که سر لوله‌ها داخل آن جای‌ می‌گیرد و دو لوله از دو انتها به یکدیگر وصل‌ می‌شوند.

15.بست گردان

برای متصل کردن یک مهار به ستون یا لوله افقی سرتاسری مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد.

16.بست راست‌گوشه

این نوع از بست ستون یک داربست را به لوله افقی سرتاسری داربست وصل‌ می‌کند.

17.بست لوله زیر تخته‌ای

این نوع از بست یک اتصال غیر باربر را به دست‌ می‌دهد که به منظور وصل کردن لوله زیر تخته‌ای یا دستک افقی داربست به لوله سرتاسری استفاده‌ می‌شود.

18.بست خاردار

از این بست برای اتصال دادن لوله‌های دو تکه‌ای استفاده‌ می‌شود.

19.مهار انتهایی

این نوع از مهار‌ها در واقع بست‌هایی هستند که به قسمت انتهایی لوله‌ها محکم‌ می‌شوند.

20.صفحه زیرستون

صفحه‌ای است که در زیر ستون قرار داده‌ می‌شود و سطح تکیه‌گاهی آن باید حداقل برابر با 225/0 مترمربع باشد.

21.پایه قابل تنظیم

به جداره داخلی پایین داربست متصل‌ می‌شود و با استفاده از آن‌ می‌توان که ارتفاع پایه را تغییر داد.

22.توپی‌های پلاستیکی

قطعاتی پلاستیکی هستند که در انتهای لوله‌های داربست قرار‌ می‌گیرند که احتمال آسیب در برخورد با لوله‌ها را کاهش‌ می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.