داربست فلزی یکتا 09123506429

فروش داربست در تهران

فروش داربست در تهران

فروش داربست در تهران

فروش داربست:

خرید داربست از جانب سازندگان ساختمان تحت چندین عامل است : اول اینکه سازنده اگر کسب و کارش ساختمان سازی است و همواره با داربست سرکار دارد بهتر است داربست فلزی را بخرد تا اینکه اجاره کند . اما اگر قرار بر این باشد یک نفر ساختمان خودش را بسازد اجاره کردن داربست صحیح تر می باشد . البته باید توجه داشت که در صورت خرید داربست به صورت دائمی به نسبت داربست مورد احتیاج جهت پیشبرد کار باید مکانی مناسب جهت نگهداری داربست تهیه کنند تا در صورت لزوم مجددا از داربست استفاده شود . البته باید به این نکته هم توجه کرد که کسانی که داربست را می خرند باید نصاب نیز در جهت نصب داشته باشند چون نصب کردن داربست کار فوق تخصصی می باشد که گهگداری به سبب بی توجهی به این مسئله دلیل بر خسارت های بسیار زیاد خواهد شد و این به خودی خود از دلایل قابل برای اجاره کردن داربست می باشد.

 پیاده کردن داربست:

• لوله‌ها و بست‌های داربست روی زمین پرت نشوند.

• بعد از استفاده بایستی تمامی بست‌ها لوله‌ها و اجزا بررسی شوند.

• لوله‌ها و بست‌های معیوب کنار گذاشته شوند.

• فیتینگ‌ها و بست‌ها روغن کاری و سرویس شوند.

نردبان‌ها از نظر آسیب احتمالی بررسی شوند.

images 50

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.