داربست فلزی یکتا 09123506429

قیمت اجاره داربست

قیمت اجاره داربست

قیمت اجاره داربست

ردیفشرحمبلغ به ریال
۱اجاره داربست فلزی ۱ الی ۱۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ مترتماس بگیرید
۲اجاره داربست از ۱۰۱ متر الی ۱۵۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ مترتماس بگیرید
۳اجاره داربست فلزی از۱۵۰ متر الی ۲۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ مترتماس بگیرید
۴اجاره داربست جهت بتن ریزی از ۱ متر مکعب الی ۱۰۰ متر مکعبتماس بگیرید
۵اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله ۱در۱ تا ارتفاع ۷مترتماس بگیرید
۶اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله ۲در۲ تا ارتفاع ۷مترتماس بگیرید
۷اجاره هر متر مکعب داربست جهت نقاشی،روشنایی،گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی از یک روز تا یک ماهتماس بگیرید
۸اجاره داربست داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد ۲در۲ تا ارتفاع ۷ مترتماس بگیرید
۹اجاره داربست داخل آسانسور تا ابعا ۱ در ۱ در ۲۰تماس بگیرید
۱۰اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد ۳در۳ در۷تماس بگیرید
۱۱اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت ۱در ۶در۶ از یک تا ۱۵ روزتماس بگیرید
۱۲دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سر چاهار راه هاتماس بگیرید
۱۳ساختمانهای بیش از۷ متر ارتفاع جهت بند های مندرج به ازای هر یک متر اضافه ارتفاع ۴۰۰۰۰ ریال به قیمت اصلی اضافه میگردد
۱۴داربست هایی که روی پشته بام بسته می شود تا ارتفاعی ۶ متر توافقی و بیش از ۶ متر ارتفاع از کف حساب می شود

تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنماید ضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره۲:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز۲۰ کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره۳:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.