داربست فلزی یکتا 09123506429

مزایای نصب داربست زیربتن

مزایای نصب داربست زیربتن

مزایای نصب داربست زیربتن

به صورت کلی داربست زیر بتن به دو صورت بسته میشود:

۱-اگر ارتفاع زیاد ولی وزن زیاد نباشد. میتوان تا ارتفاعی که شمع میتواند بر روی آن ارتفاع قرار گیرد داربست را بست.

سپس بر روی آن تخته بنایی گذاشته و سپس شمع را روی آن تخته ها استفاده نمود.

اگر ارتفاع سقف ۵ متر باشد ، میتوان تا ارتفاع ۳ متری را داربست و از ارتفاع ۳ متر تا زیر سقف را جک استفاده کرد.

۲- که متداولتر است از تراز زمین تا تراز زیر سقف (با احتساب ضخامت قالب و چهار تراش) استفاده میشود.

تراز زمین تا تراز سقف کاملا با داربست نصب و برای قالب بندی آماده میشود.

مزیت روش های بستن داربست زیر بتن

در روش اول سرعت نصب سریع تر و استفاده از لوله ها با پرتی کمتر و هزینه کمتر داربست بندی می باشد.

در روش دوم اطمینان بیشتر در بار پذیری و استحکام و سرعت بیشتر در قالب بندی و آرماتور بندی می باشد.

نکات طلایی:

۱- قالب بند باید داربست را از لحاظ درست اجرا شدن چک کرده و اگر ایرادی ببیند باید به اکیپ داربست بند اطلاع دهد.

۲-داربست بند هر چقدرهم که ماهر باشد نحوه بسته شدن قالب و درزها باید توسط قالب بند چک شود.

۳- در صورتی که داربست درست باشد نحوه قالب بندی میتواند منجر به ایجاد ایراد در هنگام بتن ریزی شود .

۴- اکیپ داربست بند با اکیپ قالب بند با هم کار میکنند و در نهایت این قالب بند است که باید داربست را تحویل بگیرد.

۵-قالب بند باید بر روی داربست کار انجام دهد و در صورت بروز مشکل خود قالب بند مسئول می باشد .

download 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.