داربست فلزی یکتا 09123506429

نحوه بستن داربست فلزی

نحوه بستن داربست فلزی

نحوه بستن داربست فلزی

نحوه بستن داربست فلزی

دستورالعمل ایمنی در نصب و استفاده از داربست

هدف :

هدف ازتدوین این مجموعه، ارائه حداقل الزامات ضروری جهت اجراء و احداث داربست میباشد و می بایست هنگام برپا نمودن داربست به اطلاعات تکمیلی استاندارد های مربوطه مراجعه شود.

 

دامنه کاربرد:

دامنه فعالیت و استفاده از این دستورالعمل در جهت احداث و برپایی داربست درواحدهای در دست ساخت) پروژه ای )، تعمیراتی و عملیاتی بخش احیا در شرکت فولاد خوزستان می باشد.

 

تعاریف:

داربست: عبارتست از ساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه اجرایی ، اتصالات و تکیه گاه می باشد که در طی اجرای هر گونه عملیات از قبیل تعمیرات ، نما سازی ، تمیز کاری ، رنگ آمیزی وسایر کارهای مشابه و بمنظور حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد.

 

راهنمای داربست در بندهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

 

جهت انجام کار در ارتفاع بیش از ۲ متر از سطح کار می بایست از داربست استفاده شود.

 

نکات فنی در نصب داربست:

۱- فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید از ۲ متر تجاوز کند.

۲- پهنای جایگاه کار نباید از ۵۰سانتی متر کمتر باشد.

۳- فواصل بین پایه های عمودی نباید از ۱٫۸ متر برای کارهای سنگین و ۲٫۳ متر برای کارهای سبک بیشتر باشد.

۴- تیر های افقی باید حداقل تا ۳ پایه عمودی ادامه داشته باشند و به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل گردند.

۵- ضخامت الوار مورد استفاده برای جایگاه کاری از ۵ سانتی متر کمتر نباشد.

۶- عرض هر کدام از الوارها از ۲۵سانتیمتر کمتر نباشد.

۷- الوارها نباید دارای ترک و گره بوده ونیز تاب خورده و پوسیده باشند .

۸- نردهای حفاظتی ( guard rails) یا گارد ریل ها با نامهای میانی و بالایی در ارتفاع ۵۵ و ۱۱۰ سانتی متر بالاتر از سکوی کار ار لوله داربست نصب شوند. حفاظ باید در انتها یا طول مسیر پرتگاهها ایجاد شود.

۹- هر سکوی کار باید حداقل ۲ تخته داشته باشد الوار مورد استفاده به اندازه ۳۰ سانتی متر از سطح تکیه گاه فاصله داشته باشد و با سیم های گالوانیزه به ضخامت ۳ میلیمتر محکم بسته شوند ( به دلیل لنگر نکردن و لیز نخوردن از روی تخته )

۱۰- بین تخته های سکوی کاری نباید بیش از ۵/۲ سانتی متر فاصله باشد . فاصله در صورتی قابل قبول است که برای انجام کار به آن نیاز داشته باشیم.

۱۱- داربست علاوه بر وزن خود توانایی تحمل ۴ برابر وزن مورد نظر را داشته باشد.

۱۲- لوله ها و بستهای داربست باید از نوع فولاد گالوانیزه با قطر بیرونی ۳٫۴۸ میلیمتر و ضخامت بیرونی ۴ میلیمتر باشند.

۱۳- جهت جلوگیری از سقوط ابزار ، وسایل و مصالح باید لبه های پاگیر یا قرنیز (لبه آستانه)در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع حداقل ۳ سانتی متر نصب شود. این کار را می توان با استفاده از یک عدد لوله داربست انجام داد .

۱۴- پایه های شیبداری که برای افزایش مقاومت و استحکام داربست مورد استفاده قرار می گیرد در ارتفاع ۱به ۴ نصب شده باشد یعنی به ازای هر ۴ متر ارتفاع ا متر به عقب کشیده شود.

۱۵- لوله های داربست نباید روی زمین قرار داده شوند بلکه از پدها یا ورق های فلزی زیر داربست جهت استحکام داربست استفاده شود پدها یا ورق های فلزی زیر داربست باید در عرض ۵/۲۲ سانتی متر و ضخامت ۴ سانتی متر تهیه و استفاده شود.

 

نکات ایمنی برای استفاده از نردبان:

· در بالا رفتن از نردبان از دست و پای همگن استفاده کنید و قانون سه نقطه اتکا را رعایت کنید ( یک دست و دو پا یا دو دست و یک پا)

· زاویه بین پایه نردبان تا سطح افق ۷۵ درجه باشد ( طول پله تقسیم بر ۴ می شود فاصله پای پله تا تکیه گاه ).

· حداکثر فاصله بین پله های نردبان ۳۰ سانتی متر است.

· استفاده از نردبان روی سطح کاری و جایگاه داربست ممنوع است.

· نردبانها نباید به نوک داربست متصل شوند بلکه باید مقداری از محل اتصالات بالاتر قرار بگیرند.

· به ازای هر ۱۰ متر افقی باید یک مسیر دسترسی ایجاد نمود.

· استفاده از هر نوع نردبان دست ساز غیر مجاز می باشد .

download

داربست فلزی یکتا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.