داربست فلزی یکتا 09123506429

نحوه محاسبه متراژ داربست

نحوه محاسبه متراژ داربست

نحوه محاسبه متراژ داربست

کفراژ معمولی در داربست بندی و یا برای کار در زیر سقف

کفراژ یک مجموعه ای از لوله های داربست هستند که به یکدیگر متصل شده اند. اتصالات این لوله ها یا بصورت بست و یا بصورت پین می باشد.

همان طور که در شکل بالا ملاحظه میفرمایید هنگامی که به سطحی ایمن در زیر سقف نیاز داریم تا عملیات مورد نظر خود را انجام دهیم.

111 1

از این نوع کفراژ در داربست بندی استفاده میکنیم.

به فاصله بین ستون های داربست دهنه گفته میشود که در کفراژ پایه ها از هم ۳ متر فاصله دارند و در دهنه های انتهایی با توجه به طول کار کم میشود .

مثلا برای طول کار ۱۰٫۵ متری ۴ دهنه مورد نیاز است که آخرین آن ۱٫۵ متر طول دارد. به المان های عرضی دستگیره گفته میشود.

که ۹۰ سانت با هم و حدود ۱۸۰ سانت با مشابه خود فاصله دارند.

 روش محاسبه

برای محاسبه متراژ کفراژ تعداد دهنه در هرجهت را در ۳ ضرب کرده تا طول هر جهت معین شود. و با ضرب طول دو جهت میزان سطح کار مشخص میگردد.

و ارتفاع کار از پایین ترین نقطه داربست تا آخرین بست نصب شده محاسبه میگردد. لازم به ذکر است در داربست اعداد اعشار به سمت بالا گرد میشود.

برای مثال اگر سطحی ۱۰ در ۱۰ داشته باشیم چون در هر جهت مجبوریم ۴ دهنه (۳ تا ۳ متری و یکی ۱ متری) داشته باشیم طول را ۱۲ متر محاسبه میکنیم.

در نتیجه سطح ۱۰۰ متری ۱۴۴ متر محاسبه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.