داربست فلزی یکتا 09123506429

نرخ نامه اتحادیه داربست استان تهران

نرخ نامه اتحادیه داربست استان تهران

نرخ نامه اتحادیه داربست استان تهران

1- اجاره یک ماه داربست های زیر یکصد مترمربع و یا کمتر از یک ماه مقطوع 4/500/000 ریال می باشد.

2-اجاره یک ماه داربست های زیر دویست مترمربع و یا کمتر از یک ماه مقطوع 6/500/000 ریال و مازاد بر 200 مترمربع بر اساس هر مترمربع 25/000 ریال می باشد.

3- اجاره یک ماه داربست کلراژ ساده بدون سقف تا 200 مترمکعب 5/500/000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 18/000 ریال می باشد.

4- اجاره یک ماه داربست مسقف تا 200 مترمکعب 6/500/000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 18/000 ریال می باشد.

5- اجاره یک ماه چاهک آسانسور به ابعاد 1×1 تا ارتفاع 15 متر با 5 طبقه مقطوع 5/500/000 ریال و مازاد بر 5 طبقه و با 15 متر ارتفاع برای هر طبقه 850/000 ریال می باشد.

6- اجاره یک ماه یک عدد چهارپایه ثابت 2×2 یا 3×3 مقطوع 4/500/000 ریال می باشد.

7- اجاره یک ماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک 2×2 یا 3×3 تا ارتفاع 6 متر مقطوع 5/000/000 ریال می باشد.

8- اجاره یک ماه طاق نصرت در محل تا طول 6 متر مقطوع 6/000/000 ریال و مازاد بر آن هر متر طول 850/000 ریال می باشد.

9- اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یک ماه مقطوع 3/000/000 ریال می باشد.

10- اجاره یک ماه زیربتن سنگین تا 100 مترمکعب 9/500/000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 85/000 ریال می باشد.

11- محاسبه متراژ داربست بغل کارها (بام های مجاور) از کف زمین محاسبه می گردد.

12- قیمت های فوق :

1-12- صرفاً جهت شهر تهران می باشند و تا 20 کیلومتر خارج از شهر تهران 20% به قیمت های فوق اضافه می گردد.

2-12- برای ماه های بعد طبق ماه اوّل محاسبه می گردد.

3-12- برای هر ضلع جداگانه محاسبه و دریافت می گردد (طبق تعرفه) و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می گردد.

13- کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست را تسویه نگردد، داربست نصب شده باز نخواهد شد و اجاره­ی آن تا پایان تسویه حساب بعهده­ی کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

14- مسئولیت حفظ و حراست کلیه­ی لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار بعهده­ی کارفرما می باشد.

15- نحوه­ی محاسبه کفراژ ساده طول × عرض × ارتفاع زیر سقف می باشد.

16- نحوه­ی محاسبه متراژ داربست مسقف بصورت طول × عرض × حداکثر ارتفاع می باشد.

17- فاصله پایه های داربست 3 متر محاسبه می گردد ولو آنکه به دلایلی کمتر از سه متر نصب گردد.

18- مبنای محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب می­گردد بصورت طول کار در عرض در حداقل ارتفاع 6 متر بر مبنای ریالی بند 2 محاسبه می گردد و بالاتر از 5 طبقه (15 متر) 20% به عنوان سختی کار به مبلغ اوّلیه اضافه می شود.

شماره های تماس: 09123506429 – 02122893507

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.