داربست فلزی یکتا 09123506429

نصب داربست با نکات مهم و اساسی

نصب داربست با نکات مهم و اساسی

نصب داربست با نکات مهم و اساسی

نکات مهم در زمینه نصب داربست

باید لبه های پاگیر یا قرنیز در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع حداقل ۳ سانتی متر نصب کنند تا از سقوط ابزار ، وسایل و مصالح جلوگیری شود.

این کار را با استفاده از یک عدد لوله انجام داد . بست ها از جنس چدن نباید باشند.

برای افزایش مقاومت و استحکام از پایه های شیب دار استفاده می کنند که این پایه ها در ارتفاع ۱ به ۴ نصب می شوند.

از پدها یا ورق های فلزی زیر داربست برای استحکام لوله های آن استفاده می کنند.

اندازه عرض این پدها ۲۲٫۵ سانتی متر با ضخامت ۴ سانتی متر می باشد.

زمانی که می خواهید داربست را برپا کنید باید از مسئولین مربوطه اجازه آن را بگیرید.

در انباری که دارای سقف می باشد اتصالات و لوله های داربست نگهداری می شود.

زمانی که این اتصالات از انبار خارج می شود باید مورد بازرسی کیفی قرار گیرند.

جنس ستونهای فلزی گیره ها ، پیچ های مخصوص تنظیم پایه فلزی و پین های اتصال که مورد استفاده قرار می گیرد از نوع فولاد آبدیده یا فشرده است.

images 14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.