داربست فلزی یکتا 09123506429

نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست از پیش نیازهای انجام کار در ارتفاع به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران یا مصالح در ارتفاع می باشد. اجرای داربست برای کارهایی همچون نماکاری ساختمان ، نقاشی ، بازسازی و … مورد استفاده قرار می گیرد. داربست بر اساس جنس لوله های مورد استفاده به انواع داربست فلزی و چوبی دسته بندی می گردد که امروزه استفاده از نوع چوبی آن تقریبا منسوخ شده است.

داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه ، اجزای نگهدارنده ، اتصالات و تکیه گاه ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی ، به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران یا مصالح در ارتفاع ، مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در کلیه عملیات ساختمانی که امکان انجام آنها از روی زمین و یا کف طبقات ساختمان و یا با استفاده از نردبان به طور ایمن و بدون خطر امکان پذیر نباشد باید از نصب داربست بهره جست.

داربست فلزی از اجزای مختلفی همچون استانداردها ، لوله افقی (Ledger) ، لوله مهاری (Brace) ، لوله زیر تخته ای ،‌ بست ها و … تشکیل می شود. شایان ذکر است که نصب داربست و نیز جمع آوری و یا ایجاد تغییرات اساسی در آنها باید تحت نظارت شخص ذیصلاح و به وسیله اشخاصی که آموزش داربست بندی دیده و در این کار مهارت و تجربه کافی دارند، انجام گردد.

نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست فلزی در تهران

در اجرای داربست فلزی ، رعایت نکات ایمنی و اجرای اصولی و درست آن از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا در غیر این صورت موجب بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیری می گردد. از این رو باید از نصاب داربست حرفه ای استفاده کرد.

به طور کلی مراحل نصب و نحوه بستن داربست فلزی به شرح زیر می باشد:

 • تعیین نقاط گوشه (Corner point) به منظور نصب داربست فلزی
 • چیدن قطعات (Layout the parts)
 • قرار دادن soilplate ها و baseplate ها و تنظیم آنها
 • قرار دادن استانداردها (پایه های عمودی داربست) و اتصال آنها با transom و Ledger
 • کنترل و تنظیم فاصله داربست تا ساختمان
 • فیکس کردن پین ها و گوه ها
 • تکمیل نصب داربست فلزی
 • نصب لوله های مهاری (Bracing)
 • نصب سکوی کار
 • نصب پله های داربست

ایمنی داربست

در استفاده، جمع آوری و نصب داربست فلزی باید توجه داشت که جمع آوری تجهیزات و مصالح از روی داربست بعد از اتمام کار روزانه ، توزیع بار به صورت یکنواخت بر روی داربست ، تعبیه بالشتک مخصوص در زیر کابل یا طناب داربست به لحاظ احتمال بریدگی و ساییدگی ، لازم و ضروری است. همچنین باید از بارگذاری بیش از حد مجاز طراحی بر روی داربست پرهیز نمود. از دیگر مواردی که به منظور رعایت نکات ایمنی در نصب داربست باید به آنها توجه کرد ، عدم انجام کار بر روی داربست معیوب و ناقص و نیز تعطیل نمودن کار بر روی داربست در شرایط جوی نامساعد می باشد.

نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست در شمال تهران

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ، به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات و خسارت های جانی و مالی در عملیات ساختمانی ، مقرراتی را برای ایمنی داربست تعیین نموده که به شرح زیر می باشد:

مقررات کلی نصب داربست

 • کلیه متعلقات داربست نصب شده ، باید پیش از شروع و پس از اتمام کار توسط کارگران و در فواصل معین دوره ای ، بازرسی و کنترل گردد.
 • همان طور که پیش تر نیز ذکر گردید، برپایی، جمع آوری، نگهداری و هر گونه تغییر در سازه داربست فلزی باید تحت نظارت و سرپرستی شخص ذیصلاح انجام گردد. شخص ذیصلاح باید از استحکام کافی سازه داربست فلزی نصب شده ، پیش از شروع کار، هنگام تعویض اجزا، هنگام وقفه طولانی در استفاده از آن یا قرار گرفتن در شرایط جوی نامساعد، اطمینان حاصل نموده و مستندات تایید استحکام داربست نصب شده مذکور باید در کارگاه و شرکت مجری نگهداری شود.
 • همه داربست ها به جز داربست نردبانی باید دارای کفشک ، پایه ، تیر باربر ، تیر افقی ، میله اتصال ، میله بالایی ، میله میانی ، صفحات پاخور ، حفاظ و راه دسترسی مناسب ، لوله مهار ، بادبند ، بست و اتصال و … باشند.
 • داربست فلزی نصب شده علاوه بر پایداری و ایستایی لازم باید ظرفیت پذیرش ۴ برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
 • در صورت نیاز به نصب هر گونه تجهیزات روی داربست فلزی ، شخص ذیصلاح باید استحکام، مقاومت و مهار اجزای آن را کنترل و بررسی نموده و مجوز نصب را بر روی داربست صادر نماید.
 • در صورتی که در حین حمل بار به سمت بالا و پایین امکان برخورد آن با داربست فلزی وجود داشته باشد، سراسر مسیر باید با نرده های حفاظتی عمودی پوشیده شود.
 • همه داربست ها به جز نردبانی باید از لوله مهار و بادبندهای مناسب به منظور جلوگیری از حرکت جانبی برخوردار باشند.
 • استفاده از لوله های مهاری و دستک ها برای اتصال به سازه به منظور پایداری و ثبات کامل داربست فلزی نصب شده الزامی است.
 • در نصب داربست فلزی باید از لوله های فولادی یا فلزی که استقامتی نظیر فولاد دارند، استفاده گردد. این لوله ها باید استحکام کافی را برای نگهداری بار مورد نظر با ضریب اطمینان ۴ داشته باشند.
 • لوله های مورد استفاده در نصب داربست فلزی باید مستقیم، عاری از زنگ زدگی، خوردگی و سایر معایب باشند. سرهای انتهایی این لوله ها باید صاف باشند تا در مواقع افزایش ارتفاع داربست ، نقاط اتکا و اتصال کاملا روی هم قرار گیرند.
 • در نصب داربست فلزی لوله ای باید توجه نمود که تمامی قطعات عمودی و افقی داربست ، به شکل مطمئنی به یکدیگر متصل گردند.
 • در نصب داربست ، جایگاه کار باید حداقل یک متر پایین تر از انتهای پایه های عمودی قرار گیرد.
 • در اماکنی که افراد زیر داربست مشغول به کار هستند، راه عبوری یا راه دسترسی داربست را باید با استفاده از حفاظ های مناسب ایمن نمود. شایان ذکر است که در صورت استفاده از شبکه های فلزی به عنوان حفاظ ، باید چشمه های شبکه مذکور حداکثر ۲ سانتی متر مربع باشند.
 • برای دستیابی به تراز بالاتر در کلیه داربست ها به جز نردبانی ، باید از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ دار ایمن استفاده گردد.
 • در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در داربست ، این راه پله ها باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) ارتفاع پله باید ۱۵ سانتی متر باشد.

ب) کف پله به طول حداکثر ۳۰ سانتی متر باشد.

پ) ارتفاع نرده راه پله باید حداکثر ۱۱۰ سانتی متر بوده و در سطوح شیب دار حداقل مقدار ارتفاع نرده ۷۵ سانتی متر باشد.

 • انتقال یا جابجایی داربست های متحرک چرخ دار با شخص مستقر شده روی آن ممنوع است.
 • تمامی داربست ها به جز داربست متحرک باید در دو جهت عمودی و افقی به سازه محکم مهار شوند.
 • حداکثر ارتفاع مجاز برای داربست متحرک برجی ۹/۶ متر بوده و برای ارتفاع بیش از آن داربست مذکور باید مهار گردد.
 • در داربست برجی متحرک ، نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از ۳ به ۱ باشد.
 • کلیه چرخ های داربست متحرک باید مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجی چرخ ها نباید از ۱۲/۵ سانتی متر کمتر باشد.
 • در داربست برجی ثابت نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از ۴ به ۱ باشد.
 • حداکثر ارتفاع داربست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیش از ۱۲ متر باشد.
 • داربست باید بر روی سطوح مناسب، صاف، هموار و غیر شیبدار برپا شده و دارای کفشک باشد تا از نوسانات، جابجایی و لغزش آن جلوگیری کند. نصب پایه ها بر روی آجر، بشکه، جعبه، دریچه های آدم رو و سایر موارد مشابه به عنوان تکیه گاه پایه داربست فلزی ممنوع است.
نصب داربست در شمال تهران

نصب داربست در شمال تهران

داربست یکتا با سالها تجربه در زمینه اجاره نصب و راه اندازی داربست در شما و غرب تهران در مناطق پاسداران، ولنجک، سهروردی، سیدخندان، شریعتی و… آماده خدمت رسانی به شماست. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس

سفارشات در سراسر تهران 09123506429

مدیریت داربست 02122893507

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.