داربست فلزی یکتا 09123506429

نصب داربست فلزی با رعایت نکات مهم

نصب داربست فلزی با رعایت نکات مهم

نصب داربست فلزی با رعایت نکات مهم

باید لبه های پاگیر یا قرنیز در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع حداقل ۳ سانتی متر نصب کنند تا از سقوط ابزار ، وسایل و مصالح جلوگیری شود.

این کار را با استفاده از یک عدد لوله انجام داد . بست ها از جنس چدن نباید باشند.

برای افزایش مقاومت و استحکام از پایه های شیب دار استفاده می کنند که این پایه ها در ارتفاع ۱ به ۴ نصب می شوند.

از پدها یا ورق های فلزی زیر داربست برای استحکام لوله های آن استفاده می کنند.

اندازه عرض این پدها ۲۲٫۵ سانتی متر با ضخامت ۴ سانتی متر می باشد.

زمانی که می خواهید داربست را برپا کنید باید از مسئولین مربوطه اجازه آن را بگیرید.

در انباری که دارای سقف می باشد اتصالات و لوله های داربست نگهداری می شود.

زمانی که این اتصالات از انبار خارج می شود باید مورد بازرسی کیفی قرار گیرند.

جنس ستونهای فلزی گیره ها ، پیچ های مخصوص تنظیم پایه فلزی و پین های اتصال که مورد استفاده قرار می گیرد از نوع فولاد آبدیده یا فشرده است.

download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.