داربست فلزی یکتا 09123506429

نصب داربست فلزی برای حفاظ به صورت هوائی

نصب داربست فلزی برای حفاظ به صورت هوائی

نصب داربست فلزی برای حفاظ به صورت هوائی

معمولاً در شهر تهران و ساختمانهای بلند به جهت مسائل متعدد حفاظ داربست به صورت هوائی انجام می¬شود که باید رعایت نکات زیر را مدنظر قرار دهیم: هنگام نصب و اجرای داربست، داربست حفاظ باید بصورت ستون و تیر انجام شود به این صورت که باید داخل طبقات داربست را به صورت قالبی نصب و از دستگیرههای داربست به زاویه 45 درجه شیب داربست باید به سمت ساختمان باشد. حداکثر طول بیرون آمدگی داربست فلزی به صورت حفاظ حداکثر 3 متر و در صورت بیرون آمدگی بیشتر داربستها باید از زیر و بالا مهار گردد. ضمناً داربست¬ها باید در هنگام مهار دستگیره های داربست فلزی به صورت لوله های داربست اریب و مهارها در پشت و جلوی لوله داربست قرار گیرد تا بتواند در مقابل بادهای شدید در جهت سمت ساختمان و در مقابل باربرف به سمت پایین ساختمان مهاربندی شود. ضمناً در داربست اجاره در شهرها و داربست در تهران باید سرویس ماهیانه برای داربست بندی لحاظ شود. در روی داربست نیز باید هنگام توری کشی و گونی کشی روی داربست جای تخلیه و سوراخ¬هائی روی داربست تعبیه گردد تا در صورت باربرف تخلیه انجام گردد. داربست بندی به جهت استفاده از حفاظ در شهرهای مختلف تابع قوانین شهرداری میباشد و اصول داربست در تهران و نصب داربست فلزی طبق قوانین خاص می¬باشد که در صورت لزوم و نیاز به داربست بندی در تهران با ما تماس بگیرد.
حفاظ با داربست در روی زمین باید طوری نصب گردد که هم دارای شیب کافی 45 به سمت ساختمان باشد و هم ارتفاع داربست به لحاظ کوچه و معبر و خیابان و شهرهای مختلف تابع مقررات و قوانین خود می¬باشد برای اطلاع از قیمت اجاره داربست و قوانین نصب داربست در تهران و شهرهای زیر با ما تماس بگیرید. فاصله دستگیره¬های روی داربست در تهران باید در مقایسه با ارتفاع بالا و پایین محاسبه گردد که حداکثر فاصله لوله¬های داربست باید کمتر از 80 سانتی¬متر باشد. فاصله لوله¬های اصلی که حکم شاه¬تیر را دارند باید از لوله¬های داربست سنگین و فواصل آن داربست¬ها در تهران بیشتر از 5/2 متر نباشد این فواصل داربست بسته به شهرهای مختلف متغیر است. فواصل آن داربست¬ها دریزد بیشتر از 7/2 متر نباشد . فواصل داربست¬ها در اصفهان بیشتر از 6/2 متر نباشد

images 2020 03 12T113022.092

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.