داربست فلزی یکتا 09123506429

نصب داربست های متحرک در تهران

نصب داربست های متحرک در تهران

نصب داربست های متحرک در تهران

برج های متحرک :

      یک برج متحرک نوعی داربست است که بوسیله لوله های مخصوص درابست ساخته می شود و در قسمت تحتانی آن چرخ وجود دارد . این وسیله دارای یک جایگاه کار ( سکو ) منفرد است که مجهز به نرده های حفاظتی و تخته های پاخور می باشد. این نوع داربست را می توان از چهار چوب های لوله ای پیش ساخته ای که به همین منظور و برای تحمل بار تا 30 پوند بر فوت مربع طراحی شده اند نیز احداث نمود.

مواردی که بایستی در ساخت و استفاده از برج متحرک رعایت شود به شرح زیر است :

1.   ارتفاع جایگاه در برج های متحرک نباید از سه برابر اندازه ضلع کوچکتر تکیه گاه تجاوز کند. و این در حالی است که اندازه اضلاع هیچ برجی نباید کمتر از 4 فوت ( 2/1 متر ) باشد.

2.  استحکام برجهای متحرک باید با استفاده از قیدهایی که به شکل زیگزاگ در سرتاسر ارتفاع چهار طرف و بین دو زاویه متقابل تکیه گاه ها به طور سفت و محکم بسته می شود ، تامین گردد.

3.   به منظور رعایت ایمنی کارکنان و سهولت در بالا و پایین رفتن از برج ، باید نردبانی مناسب و مطابق با استانداردهای مربوطه در باریکترین پهنای برج نصب و بوسیله بست یا تسمه فلزی ، محکم به بدنه برج مهار شود.

4.   نرده حفاظتی آن طرف از جایگاه که نردبان نصب شده است ، بایدمتحرک باشد و به وسیله یک مفصل گردنده حول محور یکی از نرده های جانبی حرکت بالا و پایین داشته باشد تا ورود و خروج کارکنان را به جایگاه ، راحت و ایمن نماید.

5.   چرخ هایی که جهت حرکت برج بکار می رودند ، باید بطور محکم در گوشه های تحتانی برج به طریقی نصب شوند که در هنگام جابجائی برج موجب سقوط آن نشود.این چرخ ها همچنین باید دارای ترمزهای موثری باشند (حداقل 2 تا از چرخ ها ) که در هنگام استفاده از برج ، از حرکت آن جلوگیری نمایند.

6.  وقتیکه یک برج جابجا می شود ، ضروری ترین موردی که باید رعایت کرد احتیاط است . هنگام جابجایی برج باید کلیه افراد ،وسایل و مواد روی جایگاه به پایین منتقل شوند.

darbast

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.