داربست فلزی یکتا 09123506429

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

اجرای داربست بسیار مهم بوده و می بایست توسط افراد ماهر و با تجربه صورت بگیرد. همه ی نکات باید در راستای ایمنی و پایداری داربست باشند.

الف: ستون های داربست باید روی مکان محکم و دارای ایستایی بالا باشد.

ب: فاصله ی بین ستون ها باید به ضخامت تخته زیر پایه ای مورد استفاده، بستگی داشته باشد، در هر صورت از 3 متر نباید بیشتر باشد.

ج: قالب ها باید در یک راستا و به صورت تراز نصب گردد. و تخته ها به صورت کاملا افقی قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.